Medlemmernes udstillinger

Bente Polano udstiller 6. maj - 1. august »Portræt nu« på Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot. 

Birgitta Hallberg udstiller 24. juni - 8. august i Masnedøfort, Fortvej 8 i Vordingborg.