top of page

Medlemskab og kontingent

Næste deadline for ansøgning af medlemsskab er den 1. oktober 2024.

 

Medlemskab af Kunstnerforeningen kan søges af bildende kunstnere f. eks. malere, grafikere, billedhuggere, kunsthåndværkere og arkitekter samt af andre kunstnere 

f. eks. forfattere, musikere, komponister og dansere.

 

En ansøger skal

- skrive en kortfattet ansøgning om ønsket om medlemskab,

- vedlægge sit CV,

- vedlægge 2 selvstændige, kortfattede motiverede indstillinger fra nuværende medlemmer. De 2 medlemmer skal have et rimeligt og personligt kendskab til ansøgeren, og indstillingerne skal give en beskrivelse af ansøgerens sociale egenskaber,

- indsende 5-7 originale kunstværker af nyere dato, d.v.s. max. 7 år.

 

Ovenstående ansøgningsmateriale skal af praktiske grunde indsendes samlet. Ansøgning, CV og indstillinger skal helst sendes som e-mail til nielswamberg@get2net.dk

Kunstværker bedes afleveret til formanden efter aftale på nielswamberg@get2net.dk

 

Kontingentet er årligt kr. 350 og betales forud senest den 18. november til vor bankkonto 3347 1520416652.

Generalforsamlingen har på sit møde den 11. april 2022 valgt et bedømmelsesudvalg for en ny toårig periode. Det bedømmer ansøgningerne og indstiller deres vurdering til bestyrelsen.

Udvalget består af:

Karen Bjerresgaad, grafiker

Sibelle Tvermoes, billedkunstner

Birgitta Hallberg, tekstilkunstner

Bodil Rosenberg, billedkunster

Kirsten Knudsen, arkitekt

bottom of page