Kunstnerforeningens Fond

Ansøgningsmateriale om støtte skal indsendes til Kunstnerforeningen inden den 1. oktober 2021. 

Formål

1. Midlertidigt eller vedvarende at støtte enker efter børn under 18 år af foreiningens indenlandske medlemmer, der i mindst 5 år i træk har været medlemmer af 'Kunstnerforeningen af 18. november' samt

2. at yde understøttelse til medlemmer, der i mindst 5 år har været medlemmer af 'Kunstnerforeningen af 18. november, og som ved alderdom, sygdom eller anden uforskyldt årsag er kommet i en sådan stilling, at de trænger til understøttelse,

3. at støtte trængende enker efter eller uforsørgede børn af afdøde kunstnere.

Bestyrelse

Niels Wamberg, formand, 2019-2022

Lone von Bülow, 2020-2022

Marianne Schou Nielsen, 2020-2022

Lis Pallesen, 2019-2021

Joseph Salamon, 2020-2022

Niels Vorting, 2020-2022