top of page

Kunstnerforeningens Fond

Ansøgningsmateriale om støtte skal indsendes til Kunstnerforeningen inden den 1. oktober 2023. 

Formål

1. Midlertidigt eller vedvarende at støtte enker efter børn under 18 år af foreningens indenlandske medlemmer, der i mindst 5 år i træk har været medlemmer af 'Kunstnerforeningen af 18. november' samt

2. at yde understøttelse til medlemmer, der i mindst 5 år har været medlemmer af 'Kunstnerforeningen af 18. november, og som ved alderdom, sygdom eller anden uforskyldt årsag er kommet i en sådan stilling, at de trænger til understøttelse,

3. at støtte trængende enker efter eller uforsørgede børn af afdøde kunstnere.

Bestyrelse

Niels Wamberg, formand, 2022-25

Pia Fonnesbeck, 2022-24

Marianne Schou Nielsen, 2022-24

Joseph Salamon, 2022-24

Peter Sass, 2023-25

Niels Vorting, 2022-24

bottom of page