top of page

Generalforsamling 2023

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Formandens beretning kan læses her
Næstformandens oplæg kan læses nedenfor:

Medlemsaften om mandagsmøderne i Kunstnerforeningen
 

Siden Kunstnerforeningens begyndelse i 1842 har der været afholdt medlemsmøder hver mandag aften i samlingsperioden september til april.

På det sidste har der været et markant frafald til disse møder, ofte er der kun dukket 8 medlemmer op ud af et medlemstal på omkring 200. Dette vil ikke være holdbart i længden, hverken økonomisk eller foreningsmæssigt. Derfor fremsættes forslaget om at afholde et medlemsmøde, hvor vi i fællesskab kan drøfte fremtiden for mandagsmøderne.

 

Kunstnerforeningens formål er at skabe et socialt fællesskab for kunstnere; trænger vi til at drøfte hvad dette fællesskab går ud på – og hvad der skal til for at medlemmerne har lyst til at komme?

• Der kommer altid mange medlemmer 1. mandag i måneden, hvor der er ferniseringer, koncerter m.m. Skal vi indskrænke mødeaktiviteten til én gang om måneden?
 

• Skal vi holde flere fester?
 

• Skal vi lave et varieret udbud af aktiviteter som omfatter alt det, der ellers foregår i foreningen:
En aften med portrættegning, en med model, en med opstilling, litografi, metalgrafik, fællessang, en mere spektakulær og eksperimenterende form for croquistegning med lyseffekter, scenografi, kostymer som fx toga eller krinoline, tableauer, silhuetter o. lign?

 

• Skal vi gå over til hyggeaftener med bløde stole, cafeborde, kulørte lamper, bedre kaffe, moderne sortiment i cafeen og tidsskrifter på bordene?
 

• Skal vi lave fællesspisning med suppe, salat eller smørrebrød til rimelige priser?
 

• Kunne vi overtale medlemmerne til at deltage mere aktivt med debatoplæg, visning af fotografier fra rejser, oplæsning eller andre spændende emner, som fx aftenen med ”Skyggebilleder”?
 

• Skal vi mødes og lade spontaniteten råde?

• Er foreningen mest et lokalefællesskab med forskellige holdaktiviteter? 

 

bottom of page