top of page

Beretning fra 2023

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 24. april 2023 har vi med sorg mistet grafikeren og modtager af Otto Bache Prisen Poul Skov Sørensen og arkitekt MAA Torben von Bülow. Æret være deres minde.

 

Vi har optaget­ 9 nye med­lem­mer siden sidste generalforsamling. Vel­kom­men til billedkunstner Anne-Grethe Meyer, grafiker Finn Hagen Madsen, grafisk designer Katrine Dahlerup, illustrator Klaus Westh, forfatter Marion Thorning, arkitekt Søren Amsnæs, billedkunstner, sanger Ulla Cold, grafiker Karen Linnet Olesen og billedkunstner Alice Snerle Lassen. Vi er i dag 181 medlemmer eller 11 færre end ved sidste generalforsamling.

 

For­e­ning­en har i løbet af 2023 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, foredrag, film, skovtur, fester og fælles arbejder i Grafikkælderen og på 4. salen.

 

Sæsonen åbnede den 9. januar med en udstilling med kunstværker af billedkunstneren Peter Vilhelm Nielsen. Hans værker hang hele januar måned. Efter hans forelæggelse og den efterfølgende debat gav strygekvartetten AKELA koncert.

 

Som modtager af Kunstnerforeningens Pris udstillede grafikeren Eva Nedergaard grafiske tryk i hele februar måned. Efter hendes forelæggelse fortalte billedkunstneren Peter Sass om sin oldefar Vilhelm Pedersens skyggebilleder.

 

I marts måned var det malerne Yvonne Erbs og Lis Pallesen, der var udstillere. Efer åbningen af deres udstilling fik vi en koncert med sologuitaristen Jonas Egholm.

 

April måneds udstillere var repræsentanter fra foreningens Fredagshold. Efter præsentationen havde vi filmaften, hvor vi så Peter Webbers film fra 2005 »Pige med perleørering«.

Den 30. april deltog 34 medlemmer i årets skovtur, der gik til Fuglsang Museum og besøg i Kongsted kirke og Blåbæk mølle. Turen var veltilrettelagt af Hanne Erlandsen, Lisbet Groth-Jensen og Eva Nedergaard.

Den 24. april afholdt vi vor årlige generalforsamling under ledelse af advokat Bent Randeris.

 

Efterårets sæson begyndte den 4. september med en udstillling af maleren Søren Birk Pedersen. Efter præsentationen fik vi koncert med strygekvartetten »Absalon«.

 

Oktober måeds udstiller var arkitekten og designeren Steen Ejlers. Derefter gav arkitekten Jens Frederiksen et billedforedrag om kollegaen og tegneren Ib Andersen. Senere på måneden deltog ca. 29 medlemmer i et tegne- og malerbesøg i Den Kongelige Afstøbningssamling. Den 7. oktober arrangeredes en reparationsdag, hvor flere medlemmer deltog med at male og sætte borde og stole fint i stand under ledelse af Regitze Steinbruch.

Den 30. oktober afholdtes en medlemsaften om mandagsmøderne i Kunstnerforeningen.

 

Foreningens Metal-, papir-, pap-  og plasticgrafikhold udstillede deres kunstværker i hele november måned. Efter forelæggelse så vi 2 af formandens dokumentarfilm »I Kina bor kineserne« fra 2005 og »Kuplen« fra 2023.

Den 20. november markerede vi Bertel Thorvaldsens fødselsdag og foreningens stiftelse med drinks, udsmykninger, konkurrence, kaffe og fødselsdagskringle. Aftenen var arrangeret af Lisbet Groth-Jensen og Anne Kolsø.

Kunstnerforeningens Pris for 2023-24 blev tildelt maleren Tove Hummel.

 

I december måned var udstilleren maleren Anne Kolsø. Efter hendes præsentation fik vi en koncert på accordions med de kinesiske tvillinger »Gemini Duo«.

Den 18. december afholdt det vi tradiotionsrige julemøde med julegaver, musik, bingo, tale og ikke mindst sang af foreningens kor under ledelse af Michael Ernst Pedersen og med Per Fredriksen på harmonika.

Julemødet var arrangeret af Lisbet Groth-Jensen, Anne Kolsø og Regitze Steinbruch.

 

I år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i næsten alle månederne. Man­dags-, ons­dags-, tors­dags­- og fredagshol­de­ne samt grafikholdene har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Og sangkoret fylder hver anden torsdag lokalerne med gode, gamle toner, godt hjulpet af Per Frederiksen på harmonika. Derfor en stor tak til Søren Birk Pedersen, Jeff Ibbo, Lilly Schmidt, Regitze Steinbruch og Eva Nedergaard. Hele som­me­ren har lo­ka­ler­ne igen været lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Og så har Regitze Steinbruch sørget for indkøb af nyt spisebord og duge – og fjernelse af det gamle.

 

Desuden har vi i Grafikkælderen gennemført to fuldt belagte litografihold for medlemmer, som ønskede en introduktion. Mange tak til Joseph Salamon og Mogens Kischinovsky, der var kursets ledere.

 

En stor tak til Peder Musse, som igen har sørget for, at vi får nogle af Danmarks bedste musikere til at give koncert i vort lokale med skøn, klassisk musik.

 

En stor tak til Bente Polano, som har foræret foreningen en fin bog, der omhandler hendes arbejder.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2023 be­stå­et af næst­for­man­den Regitze Steinbruch, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischi­novsky og med­lem­mer­ne Hanne Erlandsen, Lisbet Groth Jensen, Anne Kolsø, Peter Vilhelm Nielsen, Klaus Seyffart, og samt un­der­teg­ne­de. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administrator, advokat Carl H. Petersen og hans stab af medarbejdere. Og mange tak til Consuelo, der har sørget for at renholde 4. salen og Grafikkælderen. Og til sidst, men ikke mindst, til køkkenets Annie Former, som er ved at trappe ned i antallet af timer, men så har vi heldigvis  Hedvig Trägård.

 

Ni­els Wam­berg, for­mand

bottom of page