top of page

Beretning fra 2016

Siden sidste generalforsamling den 25. april 2015 er 2 af vore medlemmer afgået ved døden. Det er arkitekten Frits Gravesen og musikeren Peter Fabricius. Æret være deres minde.

Vi har optaget 6 nye medlemmer siden sidste generalforsamling. Velkommen til billedkunstner Helle Scheffmann, maler og grafisk designer Marianne Tümmler, arkitekt og billedkunstner Isabelle Geoffroy, arkitekt MAA, grafisk designer Ulla Heegaard, billedhugger Hanne Erlandsen og maler og billedhugger Poul Svane. Vi er i dag 212 medlemmer eller 4 færre end for et år siden.

 

Foreningen har i løbet af 2016 haft nogle dejlige musikaftener, udstillinger, foredrag, skovtur, film og fester. Året begyndte den 4. januar med en udstilling af Kunstnerforeningens Litografihold og præsenteret af Per Vendelbo. Derefter var der koncert med »Royal Wind«. Søren Birk Pedersen fortalte den 1. februar som sine værker, der var udstillet i denne måned. Den 15. februar havde vi foredragsaften, hvor Pernille Kløvedal Helweg fortalte om Skildpaddefontænen i Rom. Birgitta Hallberg præsenterede den 7. marts sine vægtæpper og grafik, der var marts måneds udstilling. Vi havde filmaften den 14. marts, hvor vi så »Camille Claudel«, om Auguste Rodin’s assistent, og den 4. april udstillede foreningens Torsdagshold sine værker. 44 medlemmer deltog i årets skovtur den 17. april. Den gik til Odsherred med besøg på Hakkehøj, Vallekilde Højskole og Huset i Asnæs. Den 25. april afholdtes generalforsamling. Jette Botschinsky præsenterede sine værker den 5. september, hvorefter der var renaissance-koncert med Finn Hjarholt og Torben Kure. Jesper Møller-Andersen holdt foredrag den 12. september om »Kunsten at se på kunst«. Som repræsentant for Onsdags-holdet fortalte Jeff Ibbo om holdets udstilling den 3. oktober, og den 17. oktober så vi dokumenterfilmen om Pauli Olsen. Den 7. november udstillede foreningens metalgrafikhold sine værker. Ved Bertel-aftenen den 21. November modtog Regitze Steinbruch Kunstnerforeningens Pris, hvorefter der var koncert med Inger Andersen’s Swingeriet. Den 5. december afholdtes den 1. af sikkert mange jubilæumsudstillinger i anledning af Kunstnerforeningens 175 års fødselsdag i 2017. Alle medlemmer i alfabetisk rækkefølge får tilbuddet om at udstille. Julemødet afholdtes den 19. december med omkring 50 deltagere og med musik og sang af Anders Mortensen og Mette Speich.

 

Også i år har vi benyttet lokaliteterne i alle månederne. Mandags-, onsdags-, torsdagsholdene samt grafikholdene har alle været velbesøgte. I årets løb etableredes et kaligrafi-torsdagshold under ledelse af Regitze Steinbruch. Megen tak til Mogens Høver, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch, Eva Nedergaard og Per Vendelbo. Hele sommeren har lokalerne igen været lejet ud til modelmaling m.m.

 

Bestyrelsen i Kunstnerforeningen har i 2016 bestået af næstformanden Poul Jensen, kassereren Eva Nedergaard, sekretæren Mogens Kischinovsky og medlemmerne Mathilde Fenger, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch, Bente Polano, Peder Musse samt undertegnede. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administrator, advokat Camilla Kisling og hendes stab af gode medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Cecilie Egerud, der sørger for at renholde 4. salen og Grafikkælderen. Og til sidst, men ikke mindst, til chefen i køkkenet gennem de seneste 10 år, Annie Former. 

 

Niels Wamberg, formand

bottom of page