top of page

Beretning fra 2014

Siden sidste generalforsamling den 29. april 2014 er 5 af vore medlemmer afgået ved døden. Det er maleren Lasse Detlefsen, billedhugger, æresmedlem og Otto Bache Prismodtager Inger-Marie Jørgensen,  stoftrykker Bodil Krogh og maler, Otto Bache Prismodtager Inger Lut Debois og grafikeren Pipin Henderson.

Æret være deres minde.

 

Vi har optaget 7 nye medlemmer siden sidste generalforsamling. Velkommen til grafiker Pia Schutzmann, arkitekt Flemming Pahus Jensen, væver Elisabeth Ryde, arkitekt Bente Fog-Møller, tegner og grafiker Neel Dich Abrahamsen, billedkunstner Lone Villaume, grafisk designer Dorte Jespersen. Vi er i dag 205 medlemmer eller 4 færre end for et år siden.

 

Foreningen har i løbet af 2014 haft nogle dejlige musikaftener, udstillinger, foredrag, skovtur til Stevns, film og fester. Året begyndte den 6. januar med en  udstilling af billeder fra Afghanistan malet af maleren Mathilde Fenger. Derefter fulgte en koncert på 2 violiner med mor og datter, Elisabeth Zeuthen Schneider og Kirstine Schneider. 3. februar præsenterede billedhugger Kirsten Justesen sine kunstværker, og den 17. februar så vi Jytte Rex's film »Mig kan intet fattes« om grafikeren Palle Nielsen og formandens film »Mao og de 19 millioner«. Repræsentanter for Kunstnerforeningens litografihold viste sine kunstværker den 3. marts, og den 17. marts foretalte mag. art. tidl, museumsdirektør Allis Helleland om kunst og især kunstnere over 50 år. Arkitekt Kirsten Knudsen præsenterede sine tegninger og akvareller den 7. april og den 27. april drog 47 medlemmer på skovtur og besøgte Richard Winthers hus i Vinderup, Tingsted Kirke og Fuglsang Museum. Dagen efter havde vi generalforsamling. 1. september viste og fortalte Lis Pallesen sine malerier, hvorefter der var koncert med Trio Amerise. Forfatteren, dr. phil. Niels Barfoed holdt foredrag den 22. september om sin bog »Benedicte - en skæbne« i et interview med  Torben Bruun. Den 6. oktober præsenterede grafikeren Kirsten Antonie Sørensen sin udstilling af grafiske tryk og tegninger, og den 3. november viste Niels Vorting sine akvareller og oliemalerier. Den 10. november afholdt vi filmaften, hvor vi så Jørgen Leth’s film om John Kørner og formandens film om Omanerne. Bertelaften afholdtes den 17. november med koncert med Mette Speich Jazz og tildeling af Kunstnerforeningen af 18. November’s Pris 2014 til grafikeren Kirsten Antonie Sørensen. Tegneren Jens Hage præsenterede sine akvareller og tegninger den 8. december, og den 15. december afholdt vi julemøde med bl.a. bingo-spil og med omtrent 70 deltagere

 

Også i år har vi benyttet lokaliteterne i alle månederne. Mandags-, onsdags-, torsdagsholdene samt grafikholdene har alle været velbesøgte. Megen tak til Mogens Høver, Frederique Wirtz og Per Vendelbo. Hele sommeren har lokalerne igen været lejet ud til modelmaling m.m.

 

I 2014 har Kunstnerforeningen modtaget gaver til vort bibliotek. Fra Kirsten Justesen »FAMA, instant saints, Kirsten Justesen« og »Ice Script, Meltingtime #17, Kirsten Justesen«, fra Kirsten Antonie Sørensen »Festen paa Bertelaften, 18. november 1959« og fra Pernille Kløvedal Helweg »Skildpadde-Arkivet«.. Grafikkælderen har fra dødsboet efter Helka Agerup modtaget en presse og forskellige grafikredskaber. Tusinde tak til giverne. 

 

Bestyrelsen i Kunstnerforeningen har i 2014 bestået af næstformanden Poul Jensen, kassereren Eva Nedergaard, sekretæren Mogens Kischinovsky og medlemmerne Mathilde Fenger, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch, Bente Polano, Peder Musse samt undertegnede. Vor musikalske rådgiver har været Boris Samsing. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen og rådgiveren for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administrator, advokat Camilla Kisling og hendes stab af gode medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Vinnie Vöge, der holdt grafikkælderen ren, og til Rikke Former, der senere tog over og desuden sørgede for rengøringen på 4. sal. Og sidst, men ikke mindst, til chefen i køkkenet Anni Former. 

 

Niels Wamberg, formand

bottom of page