top of page

Beretning fra 2013

Siden sidste generalforsamling den 29. april 2013 er 3 af vore medlemmer afgået ved døden. Det er Otto Bache Prismodtageren, grafikeren Helka Agerup, Æresmedlem, Otto Bache Prismodtager, litografen Eli Ponsaing og billedkunstneren Dean Hayduk. Æret være deres minde. 

 

Vi har optaget 7 nye medlemmer siden generalforsamlingen. Velkommen til billedkunstner Gunnar Qvist, tegner Jens Hage, arkitekt Niels Grundtvig Poulsen, arkitekt Arne Gotved, billedkunstner Jonas Meyer Petersen, billedkunstner Johan Henrik Karlsen og stenhugger Henriette Camila Hansen. Vi er i dag 206 medlemmer eller 4 færre end for et år siden.

 

Foreningen har i løbet af 2013 haft nogle dejlige musikaftener, udstillinger, foredrag, skovtur, film og fester.

 

Januar: Mindeudstilling for grafikeren Ulla Ljungkranz og maleren Ruben Gelardi.

Koncert med Nightingale String Quartet

 

Februar: Udstilling med tegninger og grafik, som Eva Nedergaard og Regitze Steinbruch havde fundet i arkivskufferne.

Filmaften, hvor vi så formandens »Om Kunstnerforeningen«, »Flamenco« og »Ballons«.

 

Marts: Udstilling og foredrag af grafikeren Jens Damkjær Nielsen.

Foredrag af skuespilleren Finn Storgaard.

 

April: Udstilling og foredrag af grafikeren Bodil Brems.

Skovtur til Stevns med 46 deltagere

Generalforsamling

 

September: Foredrag af sprogjournalist Ole Stig Andersen om maleren Bodil Rosenbergs udstilling.

Koncert med musikerne Peter Fabricius, Boris Samsing og Johnny Sølvberg.

Foredrag af kurator og forsker Tove Thage.

 

Oktober: Udstilling og foredrag af Kunstnerforeningens lithografi-hold.

 

November: Udstilling og foredrag af arkitekt Lis Langvad.

Filmaften, hvor vi så Denis Dercourt’s »Nodevenderen«.

Bertelaften med kunstquiz, koncert med Armon Strygetrio og uddeling af David Jacobsen Prisen og Joel Ballin Prisen til henholdsvis Eva Nedergaard og Per Vendelbo.

 

December: Udstilling og foredrag af Kunstnerforeningens Metalgrafik hold.

Julemøde med drinks, taler, bingo, gaver og punch.

 

Der er billeder fra alle arrangementerne på Kunstnerforeningens hjemmeside.

 

Også i år har vi benyttet lokaliteterne i alle månederne. Mandags-, onsdags-, torsdagsholdene samt grafikholdene har alle været velbesøgte. Megen tak til Mogens Høver, Frederique Wirtz og Per Vendelbo. Hele sommeren har lokalerne igen været lejet ud til modelmaling m.m.

 

I 2013 har Kunstnerforeningen modtaget en gave til vort bibliotek. Iben Hayduk »DNA (Protein) Sigmata, Artworks by Dean Hayduk«. Tusinde tak til giveren. 

 

Bestyrelsen i Kunstnerforeningen har i 2013 bestået af næstformanden Poul Jensen, kassereren Eva Nedergaard, sekretæren Mogens Kischinovsky og medlemmerne Mathilde Fenger, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch, Bente Polano, Peder Musse samt undertegnede. Vor musikalske rådgiver har været Boris Samsing. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen og rådgiveren for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administrator, advokat Camilla Kisling og hendes stab af gode medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Vinnie Vöge, der holder grafikkælderen ren, og til chefen i køkkenet Anni Former, der tillige holder 4. salen ren. 

 

Niels Wamberg, formand

bottom of page