top of page

Beretning fra 2012

Siden sidste generalforsamling den 23. april 2012 er 2 af vore medlemmer afgået ved døden. Det er Otto Bache Prismodtageren, maleren Ruben Galardi og Otto Bache Prismodtageren, tidligere medlem af bestyrelsen, grafiker Ulla Ljungkranz. Æret være deres minde.

 

Vi har optaget 7 nye medlemmer siden generalforsamlingen. Velkommen til billedkunstner Kathrine Hernø-Toftild, grafiker Jens Damkjær Nielsen, maler og grafiker Barry Wilmont, arkitekt Jørgen Andreasen, grafiker Jette Asdis Ewerlöf, billedkunstner Pylle Søndergård og arkitekt Svend Baggesen. Vi er i dag 210 medlemmer eller 2 færre end for et år siden.

 

Foreningen har i løbet af 2012 haft nogle dejlige musikaftener, udstillinger, foredrag, skovtur til Gl. Holte, film og fest. Året begyndte den 9. januar med udstilling og koncert. Tegneren Niels Reumert præsenterede sine farverige malerier og fortalte om dem. Herefter var der en dejlig koncert med pianisten Elisabeth Westenholz, der spillede kompositioner af Carl Nielsen, Beethoven og Schubert. Maleren Grethe Tranberg præsenterede og forklarede om sine smukke billeder den 6. Februar, og den 20. i samme måned havde vi filmaften, hvor vi så »Mystery Train« fra 1989 af instruktøren Jim Jarmusch. Den 5. marts fortalte maleren Kristian Begtorp om sine udstillede gode malerier med motiver fra Italien, og den 12. marts havde vi et yderst spændende lysbilledforedrag af tegneren og journalisten Niels Lundwall Nielsen og hans kone Inge Skjoldan Nielsen om tuaregernes Mali. Arkitekten Kirsten Vilhelmsen fortalte om sine kunstværker og især om sit interessante skoleprojekt ved sin udstilling den 2. april. Og den 22. i samme måned tog 34 medlemmer i bus på skovtur i godt vejr, hvor vi bl.a. besøgte Gammel Holtegaard. Forårssæsonen afsluttedes vanen tro med en velbesøgt generalforsamling den 22. april. Efterårssæsonen indledtes den 3. september med en meget interessant udstilling og foredrag af vort æresmedlem litografen Eli Ponsaing. Derefter var der koncert med den dygtige »Amerise Trio«, der spillede musik af W. A. Mozart, Ludwig van Beethoven og Francois René Gebauer. Grafikeren og maleren Ronald Burns præsenterede sine fantastiske tegninger den 1. oktober, og den 5. november viste grafikeren Lene Moeller Wilson ved sin udstilling, hvorledes balletdansere på Det kgl. Teater skal tegnes. Den franske film fra 2005 af instruktøren Jacques Audiard »Det slag mit hjerte sprang over« så vi den 12. november. Og så blev det endeligt den 19. november, hvor 90 medlemmer, alle med sjove hatte, kunne fejre vor forenings 170 års fødselsdag. Der var taffelmusik med Lasse og Per, koncert med De nordiske Spillemænd og sang af Jens-Christian Wandt. Den 3. december viste maleren Tove Hummel sine smukke bybilleder i sne og den 17. i samme måned havde vi julemøde med koncert med Ulla Miilmann og Michael Beyer, der spillede helt fantastisk på deres guldfløjter. Og traditionen tro var der bagefter kunstquiz under kyndig ledelse af maleren Jeff Ibbo.

 

Også i år har vi benyttet lokaliteterne i alle månederne. Mandags-, onsdags-, torsdagsholdene samt grafikholdene har alle været velbesøgte. Megen tak til Mogens Høver, Frederique Wirtz og Per Vendelbo. Hele sommeren har lokalerne igen været lejet ud til modelmaling m.m.

 

I 2012 har Kunstnerforeningen modtaget gaver til vort bibliotek. Jette Botschinsky: »Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1938« og fra Torben von Bülow: meget gamle kobbertryk af Bertel Thorvaldsens frise. Tusinde tak til giverne. 

 

Bestyrelsen i Kunstnerforeningen har i 2012 bestået af næstformanden Poul Jensen, kassereren Eva Nedergaard, sekretæren Mogens Kischinovsky og medlemmerne Mathilde Fenger, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch, Bente Polano, Peder Musse samt undertegnede. Vor musikalske rådgiver har været Boris Samsing. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen og rådgiveren for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administrator, advokat Camilla Kisling og hendes stab af gode medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Vinnie Vöge, der holder grafikkælderen ren, og til chefen i køkkenet Anni Former, der tillige holder 4. salen ren. 

 

Niels Wamberg, formand

bottom of page