top of page

Beretning fra 2010

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 26. april 2010 er 2 af vore medlemmer afgået ved døden. Maleren Gitte Nymand og grafikeren Erik Mosegaard Jensen. Ære være deres minde. Og siden sidste generalforsamling har vi optaget­ 10 nye med­lem­mer. Vel­kom­men til designer og arkitekt Lissy Boesen, maler og grafiker Judith Fischer-Hansen, billedkunstner Steffen Bøggild, billedkunstner Flemming Ebbe Hvidberg, billedkunstner Hans Christian Errebo, maler og grafiker Søren Nymann Jacobsen, grafiker Edel J. E. Hartvig, arkitekt, grafiker Jørgen Willerup, maler, tegner Knud Grumløse og billedkunstner Sanne Steen Villadsen.

Vi er i dag 207 med­lem­mer eller 5 flere end for et år siden.

 

For­e­ning­en har i løbet af 2010 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, fo­re­drag, skovtur i udlandet med borg- og museumsbesøg, film og fester. Året begyndte den 4. januar med en udstilling og en koncert. Keramikeren Carsten Hansen, som havde modtaget Otto Bache legatet i 2009, præsenterede sine dejlige tryk og tegninger og fortalte om dem. Herefter var der koncert med duoen »Svøbsk« fra Odense på henholdsvis harmonika og vio­lin/gui­tar/mundharmonika og sang. Maleren Jette Debois og grafikeren Poul Skov Sørensen var februar måneds udstillere og fortalte om deres interessante grafiske tryk den 1. februar, og 14 dage efter havde vi filmaften, hvor vi så den koreanske film »Tomme Huse« af instruktøren Kim Ki-Duk. 1. marts var det arkitekt Jørgen Rasmussen, der i en flot udstilling fortalte om sine og tegnestuens spændende projekter. 8. marts kom til at stå i lysets tegn. Arkitekt Gunver Hansen holdt foredrag om sine mange interessante belysningsprojekter og viste eksempler på forskellige lyskilder. 45 medlemmer præsenterede den 29. marts i en flot udstilling 45 croquis-tegninger, der alle var udført de seneste mandag aftener. Den 25. april og i strålende solskin tog 54 medlemmer og gæster på skovtur til Nordens bedst bevarende middelalderborg Glimmingehus i Sverige. Vi besøgte også Moderna Museet i Malmø. Alt i alt en stor succes. Dagen efter havde vi en velbesøgt generalforsamling, hvor bl. a. forslag om ændrede regler om optagelse af nye medlemmer ikke umiddelbart kunne anbefales af forsamlingen. Forslagene blev herefter, som det kræves i vore love, sendt til urafstemning. 37% af medlemmerne deltog i afstemningen. Der var flertal for, at alle skal bidrage til medlemsmappen, at alle ansøgere skal indsende et ansøgningsmateriale, og at alle ansøgere skal have 2 stillere. Efter sommerferien præsenterede 13 af vore nye medlemmer den 6. september deres kreative kunstværker på en udstilling. Og senere samme aften spillede Radiosolisterne dejlig musik, bl. a. skrevet af Boris Samsing. Forfatteren, advokat Jesper Møller-Andersen holdt den 27. september et yderst spændende og informativt foredrag om bebudelsesbilleder, om mødet mellem det guddommelige og det menneskelige. I oktober måned udstillede grafikeren Carl Vang Petersen sine flotte grafiske arbejder og fortalte om dem ved åbningen af udstillingen den 4. oktober. Og i den efterfølgende måned var det maleren Mesa Baitic, der den 1. november fortalte om sine farverige og skønne malerier.  Den 8. november havde vi igen filmaften. Denne gang var det Bente Draiby og lærer Gunhild Paabøl, der introducerede henholdsvis filmen »Jeg har jo et helt liv her!« og »A Brush with Sewell on Portraiture«. Bertelaften afholdtes den 15. november med cellokoncert af Caroline Tarras-Wahlberg og hendes 5 små  elever. Derefter var der uddeling af Otto Bache hæderslegat. Denne gang 3 styks, der blev givet til maleren Mathilde Fenger, litografen Mogens Høver og grafikeren Poul Skov Sørensen. 29. november åbnede en speciel udstilling efter idé af Regitze Steinbruch: en udstilling af mobiler. 18 medlemmer havde kreeret mobiler, som blev ophængt i, under og over bjælkeloftet. Meget flot så det ud. Julemødet fandt sted den 13. december. Arkitekterne Salli Besiakov og Poul Jensen underholdt på henholdsvis altsax og klaver med gode evergreens sammen med bassisten Hugo Rasmussen. Og traditionen tro var der kunstquiz bagefter under kyndig styring af maleren Jeff Ibbo.

 

Takket være en meget stor og professionel indsats fra Gunver Hansen, Søren Birk Pedersen og Poul Jensen har vi fået ny belysning i vore lokaler på 4. sal. Men ikke nok med det. Der er også blevet malet gulve. Og det sørgede Mathilde Fenger for. Tusinde tak for det.

 

Alle medlemmer fik i sommeren tilsendt et medlemskort. Det betyder, at man ved fremvisning af kortet kan opnå en rabat i en række udvalgte og relevante forretninger.

 

Også i år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i alle månederne. Man­dags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt grafikholdene har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Megen tak til Mogens Høver, Frederique Wirtz og Per Vendelbo. Hele som­me­ren har lo­ka­ler­ne igen været lej­et ud til modelmaling m.m.

 

I 2010 har Kunstnerforeningen modtaget gaver til vort bibliotek. Keld Helmer-Petersen Frameworks designet af Carl Vang Petersen, Paisagens da Mente - Representação e abstracção af Deolinda Fonseca. Tusinde tak til giverne.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2010 be­stå­et af næst­for­man­den Poul Jensen, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischinovsky og med­lem­mer­ne Ben­te Drai­by, Mathilde Fenger, Jeff Ibbo, Aase Charlotte Lundqvist, Regitze Steinbruch samt un­der­teg­ne­de. Vor musikalske rådgiver har været Bo­ris Sam­sing. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen og rådgiveren for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administrator, advokat Camilla Kisling og hendes stab af gode medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Vinnie Vöge, der holder grafikkælderen ren, og til chefen i køkkenet Annie Former.

 

Ni­els Wam­berg, for­mand

bottom of page