top of page

Beretning fra 2009

Et af vore medlemmer er siden sidste generalforsamling afgået ved døden. Maleren og Otto Bache Prismodtager Regnar Jensen. Ære være hans minde.

 

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 20. april 2009 har vi optaget­ 14 nye med­lem­mer. Vel­kom­men til forfatter, kunstanmelder, mag. art. Peter Michael Hornung, arkitekt Lis Kjærgaard, billedkunstner Hanne Sie, arkitekt Lise Sass Clemmesen, tegneren Christian Ulrik Schmidt, billedhugger, maler og grafiker Bente Polano, billedkunstner Ralph Østrup, billedkunstner Inge-Lise Koefoed, skuespiller Lotte Horne, skuespiller Finn Storgaard, grafisk designer Leo Scherfig, billedkunstner Grete Siegler, arkitekt Alexander H. Damsbo og billedhugger Misja Kristoffer Rasmussen. Vi er i dag 202 med­lem­mer eller 3 færre end for et år siden.

 

For­e­ning­en har i løbet af 2009 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, fo­re­drag, skovtur med museumsbesøg og kirkebesøg, film og fester. Året begyndte den 5. januar med en udstilling og en koncert. Billedhuggeren Josef Salamon, som havde modtaget Otto Bache legatet, præsenterede sine elegante kunstværker og fortalte om dem. Herefter var der koncert med 2 søde og dygtige piger, sopranen Annemette Pødenphant og fløjtenisten Nina Lykke Rasmussen. Den 26. januar havde vi filmaften, hvor vi så 3 af formandens kortfilm »Rosso, Bianco e Verde«, »64 år og 63 dage« og »La Misa«. Kunstkritiker, redaktør, mag. art. Peter Michael Hornung fortalte den 23. februar om det at være kunstkritiker på Politiken, og den 2. marts var der udstilling og foredrag af modelbilleder præsenteret af Onsdagsholdet. Måneden efter, den 16. marts, var der en fremragende koncert med Den Nordiske Fløjtekvartet, 4 utroligt dygtige piger. Metalgrafikholdet viste og fortalte om deres kunstværker den 30. marts, og den 19. april drog en fuld bus af medlemmer og ledsagere på skovtur til Sorø Akademi, Gyrsinge kirke og Tersløsegaard. Generalforsamlingen afholdtes den 29. april med mange deltagere og spændende debatter. Efter sommerferien præsenterede maleren Allan Malchau, som også havde modtaget Otto Bache legatet, sine spændende malerier. Derefter var der en fantastisk koncert med Tre Til Tango. Den 28. september var vi på et meget interessant besøg i Vor Frue Kirke, som vort medlem Jan Kozon på kyndig vis fortalte om. Billedkunstneren Charlotte Hanmann præsenterede den 5. oktober sine altid fashinerende grafiske tryk, og den 2. november var det Torsdagsholdets tur til at fortælle og vise deres modelbilleder. Formandens dokumentarfilm om Kunstnerforeningen havde repremiere den 9. november, og den 23. november afholdtes den traditionsrige Bertelaften med uddeling af Otto Bache Legat, denne gang til keramikeren Carsten Hansen, 167 års fødselsdagstale og koncert med Radio Solisterne, 4 meget dygtige musikere fra Radioens Symfoniorkester. Aftenen afsluttedes med punch. Den 30. november fortalte og viste tegneren og maleren Jan Petersen sine kunstværker, der også omfattede udformning af mønter og medaljer. Året afsluttedes med julemødet den 14. december med hyggelig bordopdækning, julegaver til alle, 2 mands jazzorkester, Christine von Bülow på altsaxofon og Daniel Franck på bas, og Jeff Ibbo’s julekunstquiz. Og inden vi gik hjem, var der punch til alle.

 

Den 1. januar havde vi premiere på en revideret version af foreningens hjemmeside. Den bliver flittigt brugt af medlemmerne, men også af mange andre.

 

I slutningen af året besluttede bestyrelsen, at nu skulle der gøres noget ved belysningen i vore lokaler på 4. sal. Vort medlem belysningsarkitekt Gunver Hansen tilbød at hjælpe til, og sammen med Poul Jensen, Søren Birk Pedersen og undertegnede er der nu udarbejdet et projekt, som forventes begyndt i løbet af sommeren.

 

Bestyrelsen besluttede også, at vi skal have medlemskort. De vil blive sendt til alle medlemmer i 2010. Ved forevisning af kortet, vil medlemmerne kunne få rabat i en række udvalgte og relevante forretninger.

 

Også i år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i alle månederne. Man­dags-, tirsdags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt grafikholdene har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Megen tak til Mogens Høver, Frederique Wirtz og Per Vendelbo. Hele som­me­ren har lo­ka­ler­ne igen været lej­et ud til modelmaling m.m.

 

I 2009 har Kunstnerforeningen modtaget flere gaver til vort bibliotek. Malerens Model af Jeff Ibbo, Billedkunst & Skrot af Kirsten Bohn, Sethuse langs solnedgangen og Bygd mod blådybet af Poul Jensen, Otto Bache af kunsthistoriker mag.art. Hanne Pedersen, Billeder af Kjeld Heltoft , H C Andersen som billedkunstner ligeledes fra Kjeld Heltoft og en tegning af Anton Kontra, tegnet af Mette Vallentin. Tusinde tak til giverne.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2009 be­stå­et af næst­for­man­den Poul Jensen, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischinovsky og med­lem­mer­ne Ben­te Drai­by, Mathilde Fenger, Jeff Ibbo, Aase Charlotte Lundqvist, Regitze Steinbruch samt un­der­teg­ne­de. Vor musikalske rådgiver har været Bo­ris Sam­sing. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen og rådgiveren for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administrator, advokat Camilla Kisling og hendes stab af gode medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Vinnie Vöge, der holder grafikkælderen ren, og til chefen i køkkenet Anni Former.

 

Ni­els Wam­berg

for­mand

bottom of page