top of page

Beretning fra 2007

2 af vo­re med­lem­mer er i årets løb af­gå­et ved dø­den: maleren Jørgen Wendt og vor tidligere formand og Æresmedlem, grafikeren Sofus Rindel. Ære være deres minde.     

 

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 23. april 2007 har vi op­ta­get 20 nye med­lem­mer. Vel­kom­men til tegner og grafiker Gitte Nymand, billedkunstner og væver Hanne Radzik, arkitekt Jørgen Rasmussen, maler Ulrik Hoff, designer og maler Martine Noring, arkitekt MAA Jens Galsøe, tegner Mette Lauritzen, grafiker Frederique Wirtz, musiker Peter Jakobsen, tegner Niels Reumert, arkitekt MAA Margrete Bech, tegner, advokat Ole Damsbo, arkitekt MAA Frits Gravesen, arkitekt MAA PLDA Gunver Hansen, billedkunstner Bertine Knudsen, maler Jeppe Kruse, maler Jane Nielsen-Hansen, billedkunstner Kirsten Work Rasmussen, billedkunstner Bodil Rosenberg, keramiker Annelise Staberg og arkitekt Peter Meyling. Vi er i dag 183 med­lem­mer.

 

For­e­ning­en har i løbet af 2007 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, fo­re­drag, museumsbesøg, film og fest. Året begyndte med en udstilling. Maleren Jeff Ibbo præsenterede sine flotte farverige billeder og fortalte om dem. Et par uger efter var det maleren Deolinda Fonseca, der præsenterede sine dejlige farverige billeder. Begge var modtagere af sidste års Otto Bache pris. Kontra Kvartetten spillede pragtfuldt og med stor succes den 15. januar. Og et par dage efter så vi på vores filmaften Jane Campion’s klassiker fra 1993 »The Piano«, et trekantsdrama i New Zealand i 1800-tallet. I februar var det arkitekten Poul Jensen, der udstillede sine meget gode akvareller fra Færøerne. Han og arkitekt Palle Dyreborg holdt sammen et spændende foredrag om billederne og deres fælles projekt. I marts måned var det så vort æresmedlem, billedhuggeren Inger-Marie Jørgensen, der fortalte om sin meget smukke udstilling. I midten af marts var der igen filmaften. Vi så Ki-duk Kim’s »Forår, sommer, efterår, vinter ... og forår« fra 2003. Den 2. april viste og fortalte arkitekten Niels Vorting om sin interessante og pæne udstilling. Midt i måneden havde vi koncert. Den fantastiske duo »Klezner Zahav« med Henrik Goldschmidt og Anders Vesterdahl spillede, så det var en fryd. 47 medlemmer og gæster deltog i årets skovtur den 22. april. Vi kørte i bus til Nysø, hvor en meget kvalificeret guide Kai Christiansen fortalte alt om billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv hos familien Stampe på Nysø. Forårssæsonen afsluttede med en yderst velbesøgt generalforsamling. Efterårssæsonen begyndte i september med billedhuggeren Marianne Schepelern, der fortalte om og viste sine smukke kunstværker og skulpturer. Bagefter så eller genså vi formandens film fra 2006 fra New York »Chomp of the Apple«. Maleren og litografen Mogens Høver præsenterede sin spændende og indholdsrige udstilling om den tyske revolutionære forfatter Bertolt Brecht. Den 22. oktober havde vi igen en dejlig filmaften, hvor vi så den amerikanske film fra 2004 »Sideways«, instrueret af Alexander Payne. Maleren Grethe Tranberg fortalte den 5. november om sin religiøst inspirerede og meget smukke udstilling. Den 18. november var der premiere på Kunstnerforeningens hjemmeside på internettet. Den er blevet meget vel modtaget og kreeret af Mogens Kischinovsky og formanden. Dagen efter afholdt vi Bertel-aftenen med næser, musik, taler og legatuddeling. Alle deltagerne havde fantasifulde næser på. Musikken blev leveret af den fantastiske duo Anne Eltard og Øivind, der spillede dejlige viser. De blev efterfulgt af en halv Kontra Kvartet, nemlig Peter Fabricius og Boris Samsing, der på trods af afbud fra kvartettens to andre medlemmer, gav os en utrolig smuk musikalsk oplevelse. Grafikeren Lea Boruszek blev dette års modtager af Otto Bache legatet. Mandagen efter var det 6 medlemmer fra Litografiholdet, der præsenterede og fortalte om deres udstilling. Meget spændende og lærerigt. Julefesten afholdtes den 17. december med spisning, kunstkonkurrence under ledelse af Jeff Ibbo og oplæsning af H. C. Andersens »Grantræet« af Niels Heinrichen.

 

Også i år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i alle månederne. Man­dags-, tirsdags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt gra­fik­værk­ste­det har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Hele som­me­ren var lo­ka­ler­ne igen lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2007 be­stå­et af næst­for­man­den Poul Jensen, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischinovsky og med­lem­mer­ne Le­na Bid­strup, Ben­te Drai­by, Jeff Ibbo, Ul­la Ljung­kranz, Aase Charlotte Lundqvist samt un­der­teg­ne­de. Vor musikalske rådgiver har været Bo­ris Sam­sing. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen og rådgiveren for et godt og udbytterigt samarbejde. Tak også til vor administratorer, Judy Jakobsen, Line Møller Sigsgaard og Randi Sundberg. Også mange tak til Charlotte Hanmann for oprydning og ekstra rengøring i grafikkælderen og til Mathilde Fenger for tømrer- og malerarbejde på 4. salen. Og slutteligt mange tak til Rasmus, der gjorde rent i grafikkælderen og til chefen i køkkenet Anni Former.

 

Ni­els Wam­berg

for­mand

Beretning for året 2007
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 af vo­re med­lem­mer er i årets løb af­gå­et ved dø­den: maleren Jørgen Wendt og vor tidligere formand og Æresmedlem, grafikeren Sofus Rindel. Ære være deres minde.     

 

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 23. april 2007 har vi op­ta­get 20 nye med­lem­mer. Vel­kom­men til tegner og grafiker Gitte Nymand, billedkunstner og væver Hanne Radzik, arkitekt Jørgen Rasmussen, maler Ulrik Hoff, designer og maler Martine Noring, arkitekt MAA Jens Galsøe, tegner Mette Lauritzen, grafiker Fredirique Wirtz, musiker Peter Jakobsen, tegner Niels Reumert, arkitekt MAA Margrete Bech, tegner, advokat Ole Damsbo, arkitekt MAA Frits Gravesen, arkitekt MAA PLDA Gunver Hansen, billedkunstner Bertine Knudsen, maler Jeppe Kruse, maler Jane Nielsen-Hansen, billedkunstner Kirsten Work Rasmussen, billedkunstner Bodil Rosenberg, keramiker Annelise Staberg og arkitekt Peter Meyling. Vi er i dag 183 med­lem­mer.

 

For­e­ning­en har i løbet af 2007 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, fo­re­drag, museumsbesøg, film og fest. Året begyndte med en udstilling. Maleren Jeff Ibbo præsenterede sine flotte farverige billeder og fortalte om dem. Et par uger efter var det maleren Deolinda Fonseca, der præsenterede sine dejlige farverige billeder. Begge var modtagere af sidste års Otto Bache pris. Kontra Kvartetten spillede pragtfuldt og med stor succes den 15. januar. Og et par dage efter så vi på vores filmaften Jane Campion’s klassiker fra 1993 »The Piano«, et trekantsdrama i New Zealand i 1800-tallet. I februar var det arkitekten Poul Jensen, der udstillede sine meget gode akvareller fra Færøerne. Han og arkitekt Palle Dyreborg holdt sammen et spændende foredrag om billederne og deres fælles projekt. I marts måned var det så vort æresmedlem, billedhuggeren Inger-Marie Jørgensen, der fortalte om sin meget smukke udstilling. I midten af marts var der igen filmaften. Vi så Ki-duk Kim’s »Forår, sommer, efterår, vinter ... og forår« fra 2003. Den 2. april viste og fortalte arkitekten Niels Vorting om sin interessante og pæne udstilling. Midt i måneden havde vi koncert. Den fantastiske duo »Klezner Zahav« med Henrik Goldschmidt og Anders Vesterdahl spillede, så det var en fryd. 47 medlemmer og gæster deltog i årets skovtur den 22. april. Vi kørte i bus til Nysø, hvor en meget kvalificeret guide Kai Christiansen fortalte alt om billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv hos familien Stampe på Nysø. Forårssæsonen afsluttede med en yderst velbesøgt generalforsamling. Efterårssæsonen begyndte i september med billedhuggeren Marianne Schepelern, der fortalte om og viste sine smukke kunstværker og skulpturer. Bagefter så eller genså vi formandens film fra 2006 fra New York »Chomp of the Apple«. Maleren og litografen Mogens Høver præsenterede sin spændende og indholdsrige udstilling om den tyske revolutionære forfatter Bertolt Brecht. Den 22. oktober havde vi igen en dejlig filmaften, hvor vi så den amerikanske film fra 2004 »Sideways«, instrueret af Alexander Payne. Maleren Grethe Tranberg fortalte den 5. november om sin religiøst inspirerede og meget smukke udstilling. Den 18. november var der premiere på Kunstnerforeningens hjemmeside på internettet. Den er blevet meget vel modtaget og kreeret af Mogens Kischinovsky og formanden. Dagen efter afholdt vi Bertel-aftenen med næser, musik, taler og legatuddeling. Alle deltagerne havde fantasifulde næser på. Musikken blev leveret af den fantastiske duo Anne Eltard og Øivind, der spillede dejlige viser. De blev efterfulgt af en halv Kontra Kvartet, nemlig Peter Fabricius og Boris Samsing, der på trods af afbud fra kvartettens to andre medlemmer, gav os en utrolig smuk musikalsk oplevelse. Grafikeren Lea Boruszek blev dette års modtager af Otto Bache legatet. Mandagen efter var det 6 medlemmer fra Litografiholdet, der præsenterede og fortalte om deres udstilling. Meget spændende og lærerigt. Julefesten afholdtes den 17. december med spisning, kunstkonkurrence under ledelse af Jeff Ibbo og oplæsning af H. C. Andersens »Grantræet« af Niels Heinrichen.

 

Også i år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i alle månederne. Man­dags-, tirsdags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt gra­fik­værk­ste­det har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Hele som­me­ren var lo­ka­ler­ne igen lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2007 be­stå­et af næst­for­man­den Poul Jensen, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischinovsky og med­lem­mer­ne Le­na Bid­strup, Ben­te Drai­by, Jeff Ibbo, Ul­la Ljung­kranz, Aase Charlotte Lundqvist samt un­der­teg­ne­de. Vor musikalske rådgiver har været Bo­ris Sam­sing. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen og rådgiveren for et godt og udbytterigt samarbejde. Tak også til vor administratorer, Judy Jakobsen, Line Møller Sigsgaard og Randi Sundberg. Også mange tak til Charlotte Hanmann for oprydning og ekstra rengøring i grafikkælderen og til Mathilde Fenger for tømrer- og malerarbejde på 4. salen. Og slutteligt mange tak til Rasmus, der gjorde rent i grafikkælderen og til chefen i køkkenet Anni Former.

 

Ni­els Wam­berg

for­mand

bottom of page