top of page

Beretning fra 2005

3 af vo­re med­lem­mer er i årets løb af­gå­et ved dø­den: arkitekt MAA Jes Stork, Kunstnerforeningens revisor, maleren Ingálvur av Reyni, nok vort mest berømte medlem, og maleren Verner Uldahl Petersen, nok vort flittigste medlem. Derfor har vi arrangeret i lille mindeudstilling med et udpluk af Verner’s store malerisamling.

Ære være deres minde.

 

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 25. april 2005 har vi op­ta­get 15 nye med­lem­mer. Vel­kom­men til grafiker, arkitekt Steen Ejlers, billedkunstner Kirsten Bohn, maler og grafiker Ronald Burns, billedkunstner og tegnelærer Charlotte Hoff, grafiker Poul Skov Sørensen, grafiker Kristina Nordin, kaligraf Reiko Tange, arkitekt MAA Ann-Kristin Hauge, billedkunstner Karin W. Laux, maler Michael Ernst Pedersen, billedkunstner Dean Hayduk, billedkunstner Hanne Aagaard Lauridsen, billedkunstner Børge Christiansen, billedkunstner Jeanette Elmelund Landsgaard og kunstmaler Jonna Bachdal.

Vi er i dag 166 med­lem­mer.

 

En af vore nyere og flittige medlemmer Mathilde Fenger har foræret Kunstnerforeningen et maleri, hvor hun har portrætteret formanden. Billedet er ophængt i atelieret. Det er vi meget taknemmelige for.

 

For­e­ning­en har i løbet af året haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, fo­re­drag, film, studietur og fester. Året begyndte med Regnar Jensen’s præsentation af sin udstilling af smukke, afdæmpede oliebilleder. Regnar Jensen var modtager af sidste års Otto Bache pris. Derefter kom Studentersangernes seniorgruppe, hvori Jacob Veiergang er repræsenteret, og sang for os. I februar viste Aase Charlotte Lundqvist sine interessante kunstværker. I samme måned causerede og tryllede Carsten Rütting Schweitz. Meget underholdende! I marts fortalte Allan Malchau om sin udstilling af gode og farverige billeder. Senere i marts måned havde vi Kontra Kvartetten, der trods støjgener fra underboen gennemførte en smuk koncert. René Tancula fortalte og præsenterede sine utroligt smukke litografier. 34 medlemmer og gæster deltog i årets skovtur, der førte os med bus til Århus til det ny kunstmuseum ARoS, hvor vi beundrede ikke alene museumshuset, men også Bill Violas banebrydende video-instal­la­ti­o­ner samt fotografier og videoer af den danske maler og fotograf Ulla Diedrichsen. Dagen efter den 25. april afholdt vi vor generalforsamling. Efter sommerferien viste Josef Salamon sine skitser, modeller og fotos af nogle af sine mange dejlige skulpturer, hvorefter vi havde besøg af en halv Kontra Kvartet. Peter Fabricius og Boris Samsing spillede vidunderligt. Traditionen tro sluttede vi aftenen af med punch. I oktober var udstillingsvæggene prydet af smukke billeder, der alle var malet af 6 medlemmer fra Onsdags-holdet. Helka Agerup fortalte om og viste senere på måneden sine dejlige grafiske arbejder. Ligeledes i oktober besøgte vi Hofteatret, hvor vi bl.a. så P. S. Krøyer’s malerier og tegninger af gæster ved Kunstnerforeningens karneval i 1888. På Bertelaftenen den 21. november havde vi koncert med Det danske Musikkonservatoriums Messingblæser Kvintet. Pragtfuldt musik. Væver Charlotte Schrøder og arkitekt, mag. art. Bente Draiby modtog årets Otto Bache legater. Og senere i samme måned fortalte maleren Tove Hummel om sin udstilling af smukke akvareller. Året sluttede med julemødet, hvor Klzmer Trioen underholdt os festligt med dejlig jødisk musik. Derefter  var der julegaver til alle og kunstquiz under ledelse af Jeff Ibbo. Det tradionelle bing­o­spil blev aflyst grundet vor opråber Ver­ner Ul­dahl Pedersens sygdom.

 

Også i år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne alle månederne. Man­dags-, tirsdags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt gra­fik­værk­ste­det har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Hele som­me­ren var lo­ka­ler­ne igen lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Og så et lille hjertesuk. Det er af stor betydning for Kunstnerforeningens økonomi, ikke mindst køkkenets økonomi, at I køber øl, snaps, vin, vand, kaffe og kage til jeres aftensmad, når vi mødes om mandagen. Ved at komme kl. 18 og være med i fællesskabet – og ikke kl. 19, som flere desværre gør – er man med til at højne det sociale samvær, som er så utroligt vigtigt for vor forening.

 

Og hvis I har en e-mailadresse og gerne vil have tilsendt reminders og andre foreningsoplysninger, så beder jeg om, at I giver mig jeres adresse. Min adresse er nielswamberg@get2net.dk

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2005 be­stå­et af næst­for­man­den Poul Jensen, kas­se­re­ren Ben­te Drai­by, se­kre­tæ­ren Mo­gens Hø­ver og med­lem­mer­ne Le­na Bid­strup,  Jeff Ibbo, Ul­la Ljung­kranz, Aase Charlotte Lundqvist, Bo­ris Sam­sing samt un­der­teg­ne­de. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen for et godt og udbytterigt samarbejde. Tak også til Inger-Marie Jørgensen og Eva Nedergaard, der står for album-registrering af vore nye medlemmer, og til vor administratorer, advokat Camilla Kisling og Anja Legård Nielsen. Og slutteligt mange tak til Rasmus, der gør rent i grafikkælderen og Lille Olga, der hjælper til i køkkenet. Men allermest tak til den, der holder den praktiske orden på det hele: Åse.

 

Ni­els Wam­berg

for­mand

bottom of page