top of page

Beretning fra 2003

Et af vore medlemmer er i årets løb afgået ved døden. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes maleren Lis Stoltenberg, der også i flere år var foreningens valgte revisor.

 

Si­den sidste generalforsamling den 15. april 2002 har vi optaget 13 nye medlemmer. Velkommen til Kirsten Ankjær Bækgaard, Lasse Detlefsen, Vibeke Glarbo, Carsten Hansen, Peter Steen Haugan, Bertil Skov Jørgensen, Per Warming Larsen, Vera Koudal,  Jesper Møller-Andersen, Susanne Raaschou-Nielsen, Ada Scheller, Erika Severin og Janina Twardowska. Vi er i dag 155 medlemmer..

 

Foreningen har i løbet af året 2003 haft nogle dejlige musikaftener, udstillinger, foredrag, studietur og fester. Året begyndte med Sven Okkels’ præsentation af sin farverige og inspirerende udstilling. Sven Okkels var modtager af sidste års Otto Bache pris. Præsentationen blev efterfulgt af jazzmusik spillet af soxofonisten Jens Søndergaard og en pianist. I februar fortalte Eva Nedergaard om sin udstilling af smukke og perfekte grafiske tryk. I samme måned hørte vi arkitekt, dr. phil. Kjeld de Fine Licht’s foredrag om Thorvaldsens Rom. I hele marts måned udstillede Bodil Krogh sine dejlige stoftryk og grafiske arbejder, og senere på måneden underholdt trioen Divertimento os med prægtig klassisk musik. Metalgrafikholdet præsenterede udpluk af deres interessante og varierede produktion i april måned. Den 27. april var 28 af foreningens medlemmer på skovtur med bus. Turen gik i år til Fyn, hvor vi besøgte Johannes Larsens museet i Kerteminde og Fåborg Museum. Turen var tilrettelagt af Kristian Begtorp. Dagen efter afholdtes generalforsamling ved beretninger, regnskaber og valg. En enstemmig forsamling valgte Inger-Marie Jørgensen som foreningens 32. æresmedlem. Efter sommerferien fortalte Pia Fonnesbech om sine spændende og farverige udstilling, der efterfulgtes af en koncert med vort husorkester Kontra-Kvartetten. Vi hørte musik af Ole Schmidt, der også overværede koncerten. I midten af september fortalte mag. art. Niels Birger Wamberg på sin egen underholdende og morsomme måde om sin erindringsbog »Min Far og mig«. Fra midten af oktober udstillede Deolinda Fonseca sine inspirerende akvareller og computer-billeder. Deolinda Fonseca forærede et af sine udstillede billeder, der forestiller en række af foreningens medlemmer omkring spisebordet, til foreningen. Det er vi meget taknemmelige og glade for. Billedet er hængt op i det mindre atelier. Måneden efter fortalte John Rasmussen om sin prægtige og flotte udstilling af farvelagte masker udført i metal. Mandag den 17. november afholdtes Bertel-aften, hvor der var verdenspremiere på formandens ’filmen om os selv’. Alle de mange medvirkende i den 1 time lange dokumentarfilm er alle medlemmer af foreningen, har tilknytning til den eller til Frederiksgade 8. Senere på aftenen modtog Victoria Friis Otto Bache’s hæderslegat for 2003. Julemødet afholdtes efter bogen med gaver og bingospil under kyndig ledelse af Verner Uldahl og Jørgen Wendt. Desuden var der musik og sang af 3 ustyrlige tøser, gruppen »Frenja«. Alt dette kan naturligvis kun lade sig gøre, hvis medlemmerne i rette tid betaler kontingentet. Og det er glædeligt at kunne konstatere, at det gør 90%. Men vi skulle jo gerne op på de 100.

 

Også i år har vi benyttet lokaliteterne alle månederne. Mandags-, tirsdags-, ons­dags-, torsdagsholdene samt grafikværkstedet har alle været velbesøgte. Hele sommeren var lokalerne igen lejet ud til to af vore medlemmer.

 

Etablering af elevator eller trappelift som hjælp til handicappede medlemmer er blevet grundigt undersøgt. Af frednings- og brandmæssige årsager kan en elevator ikke indrettes i ejendommen, og en trappelift har af praktiske og æstetiske årsager ikke kunnet opnå accept i ejendommens ejerforening. Bestyrelsen har i samarbejde med underboen udført en række lydisolerende forsøg for at mindske støjen fra foreningens lokaler. Det foreløbige resultat medførte, at vi forsynede alle vore møbler med filtplader samt opfordrede medlemmerne til at gå med bløde sko. Alle medlemmer har vist forståelse for problemet, hvilket vi er taknemmelige for. Vi håber meget, at de væsentlige problemer hermed er løst.

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen udgøres af undertegnede samt 2 fra ejerlejlighederne. Foreningens absolut største projekt har været brolægning af gården, inkl. isolering af husets sokkel samt en ny og bedre trappe til kælderen.

 

Bestyrelsen i Kunstnerforeningen har bestået af næstformanden Poul Jensen, kassereren Bente Draiby, sekretæren Mogens Høver og medlemmerne Lena Bidstrup,  Jeff Ibbo, Ulla Ljungkranz, John Rasmussen, Boris Samsing samt undertegnede. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for et godt og udbytterigt samarbejde. Tak også til Inger-Marie Jørgensen og Eva Nedergaard, der står for album-registrering af vore nye medlemmer, og til vor administratorer, advokat Camilla Kisling og Ole B. Nielsen. Og slutteligt mange tak til de 4, der holder den praktiske orden på det hele: Åse, Lene, Rasmus og Lille Olga.

 

Niels Wamberg

formand

bottom of page