top of page

Beretning fra 2002

Det har igen været et godt og særdeles begivenhedsrigt år. Vi blev jo 160 år, og det blev festligt fejret.

 

Siden sidste generalforsamling den 15. april 2002 har vi optaget 8 nye medlemmer. Velkommen til Annemari Vingård, Inge Poulsen, Mogens Kischinovsky, Lotte Seir, Mette Hector, Niels Larsen, Pia Fonnesbech og Annelise Jarvis Hansen. Vi er i dag 142 medlemmer..

 

Et af vore medlemmer er i årets løb afgået ved døden. Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og mindes billedhuggeren Elisa Tetens Lund.

 

Foreningen har i den forløbne periode haft nogle dejlige musikaftener, udstillinger, foredrag, debatmøder, studietur og fødselsdagsfest. Året begyndte med en festlig koncert med »De Nordiske Spillemænd«. Sidste års Otto Bache Prismodtager Peder Musse fortalte i februar om sin smukke smykkeudstilling, og senere i samme måned præsenterede Ulla Strand sin spændende udstilling af billeder i plantefarver. Den 18. marts spillede vort brilliante husorkester »Kontra Kvartetten«. I samme måned viste Marianne Skou Nielsen sine fantasifulde og fantastiske metalarbejder. Generalforsamlingen afholdtes den 15. april. Den 28. april drog 50 medlemmer og Åse som servetrice med tog, skib og bus til Bornholm, hvor vi besøgte Bornholms Kunstmuseum og Oluf Høst’s Museum. Efter sommeren afholdt foreningen en mindeudstilling for Grethe Skovby Aagesen, hvis datter venligst havde udlånt en række dejlige billeder. »Tanggaard Trioen« med dirigent spillede smukt for os den 9. september, efter vi havde haft en udbytterig medlemsdebat om foreningens og husets fremtid. Måneden efter viste en række af vore medlemmer dejlige malerier og tegninger, der var udført i løbet af sommeren. Lone Plaetner fortalte og forklarede i november gennem sine smukke billeder i olie og ægtempera om »Sindets landskaber«. Den 18. november afholdt vi vor 160 års fødselsdag. 102 medlemmer med ægtefæller og kærester deltog, og der var underholdning af »Kontra Kvartetten«, Studentersangerne og en jazz trio med Christine von Bülow på altsax, Jacob Fischer på guitar og Hans Skov Olsen på bas. Sven Okkels blev fortjent tildelt Otto Bache’s hæderslegat. I december var udstillingsvæggene overladt til Susanne Rubins farverige og dejlige billeder. Julemødet afholdtes efter bogen med gaver og bingospil under kyndig ledelse af Verner Uldahl og Jørgen Wendt. Desuden var der musik og sang af guitaristen Anne Marie Vang.

 

Det store atelier blev malet færdigt og fik sin nye belysning. Desuden fik vi repareret loftet i det andet atelier og malet og møbleret bestyrelsesværelset. Toiletterne blev malet og garderoberummet blev suppleret med tørreplads for våde malerier. Gertrud og Åse står fortsat for god og grundig rengøring i kælder som på kvist..

 

Vi bru­ger lokaliteter­ne året rundt. Mandags-, onsdags-, torsdagsholdene samt grafikværkstedet har alle været velbesøgte. Og så er der også oprettet et tirsdagshold. Hele sommeren var lokalerne igen lejet ud til et af vore medlemmer.

 

Som nogen af jer måske er bekendt med, har jeg det sidste år forsket i foreningens historie og er for øjeblikket i gang med at lave en film om foreningen. I følge vor forenings love fra 1844 skal medlemmerne ved deres indmeldelse aflevere et eget værk, der så sættes ind i foreningens album. Foreningens første album blev udstillet ved vor 150 års fødselsdagsfest i 1992 på Thorvaldsens Museum og senere professionelt restaureret af Ole Lundberg. Han afleverede det her i lokalerne i 1993, og siden har ingen tilsyneladende set det. Hvis nogen af medlemmerne skulle have kendskab til, hvor albummet befinder sig, vil det glæde os meget at få det at vide. På forhånd mange tak!

 

Og så et hjertesuk. Alt for mange medlemmer glemmer at betale deres kontingent til tiden. Det betyder en masse ekstra arbejde for kassereren og bestyrelsen samt udgifter til rykkere. Derfor har vi set os nødsaget til fra nu af at indføre et rykkergebyr på 30 kr. til de medlemmer, der ikke betaler til tiden. Betalingsdato er angivet i medlemsbrevet i november.

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen udgøres af undertegnede samt 2 fra ejerlejlighederne. I 2002 ansøgte vi om tilladelse til etablering af  altaner på husets bagfacade. Men desværre forgæves. Fredningsmyndighederne satte sig imod. Vi har ansat ny vicevært, der forestår rengøring af trapperne. Varmerør i kælderen er isoleret for at opnå den bedste ressourceudnyttelse og varmeøkonomi.

 

Bestyrelsen i Kunstnerforeningen har bestået af næstformanden Kristian Begtorp, kassereren Bente Draiby, sekretæren Mogens Høver og medlemmerne Lena Bidstrup,  Jeff Ibbo, Poul Jensen, Ulla Ljungkranz, Boris Samsing samt undertegnede. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen samt vor administratorer, advokat Camilla Kisling og Pia Lykke Kaae for et godt, udbytterigt, livligt og altid hyggeligt samarbejde.

 

Niels Wamberg, formand

bottom of page