top of page

Beretning fra 2001

Det har igen været et godt, hyggeligt og begivenhedsrigt år.

 

Siden sidste generalforsamling den 9. april 2001 har vi optaget 14 nye medlemmer. Velkommen Karen Abell, Mesa Bajric, Karen Bjerresgaard, Vivian Bondy, Ole Bunton, Lonni Hall, Allan Malchau, Cornelia Morsch, Eva Nedergaard, Hanne G. Salamon, Jes W. Stork, Johnny Sølvberg og Åse Westh. Vi er i dag 139 medlemmer eller mindre end halvt så mange som i 1964.

 

To af vore medlemmer er i årets løb afgået ved døden. Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og mindes maleren og grafikeren Grethe Skovby Ågesen og grafikeren Olaf Koldby. Olaf måtte meldte sig ud af Foreningen for nogle år siden. Trappen op til vore lokaler var blevet for lang for ham.

 

Der vil til efteråret i disse lokaler blive afholdt en mindeudstilling med billeder af Grethe Skovby Ågesen.

 

Foreningen har igen i 2001 haft nogle dejlige musikaftener, ud­stillinger og foredrag. Vi har hørt sang med den dejlige vocalgruppe Skala og musik med The Blues Band, vort tidligere medlem violinisten Per Bokelund med Klaus Jerndorf på medbragt klaver, af den velspillende Trio og vort brilliante hus­or­kes­ter Kon­tra Kvar­tet­ten. På Bertelaftenen blev sølvsmed Peder Musse hæ­dret med Otto Bache legatet. Et billede af et af hans prægtige smykker vil være på etiketten på foreningens gavevin, indtil næste prismodtager er fundet. Det er en tradition, vi indførte i 1999. I ja­nu­ar fortalte grafikeren og Ot­to Bacheprismodtager fra 2000 Elly Sulkjær Westergaard om sine udstillede smukke grafiske tryk, og senere samme måned tog professor, dr. scient., fil. dr. Ib Friis os på et fascinerenede lysbilledforedrag til hulekirkerne i Etiopien. I februar fortalte Mogens Høver om si­ne spændende billeder fra Nordhavnen, og i marts ud­stil­le­de en snes medlemmer deres croquistegninger. I april udstillede og fortalte Vladimir Voronin om sit store imponerende billede med bl.a. den mexicanske kalendersten. I september udstillede og fortalte Else Hyldahl om sine dejlige farveglade billeder. I midten af samme måned var 35 medlemmer på en fornøjelig bustur i solskin til Sverige, hvor vi lidt nord for Göteborg besøgte Nordiska Akvarell Museet, der blev fremvist af museets arkitekt Niels Bruun. Bente Draiby viste i oktober en spændende udstilling forsøg med fortiden med eksempler fra hendes daglige arbejde, og Poul Jensen holdt et godt foredrag om sine studier på Færøerne ledsaget af smukke akvareller på lysbilleder. I november holdt vi en mindeudstilling om Helge Frederiksen. Hans søn havde venligst lånt os en lang række portrætmalerier. Årets sidste udstilling var resultatet af en male og tegneaften med Nature Morte. En lille snes medlemmer deltog i udstillingen. Julemødet afholdtes efter bogen med gaver og bingospil under kyndig ledelse af Verner Uldahl og Jørgen Wendt. Desuden var der musik af Trioen, på fagot, klarinet og fløjte.

 

Det store atelier blev sat i stand. Arbejdet var for omfattende for os selv, så vi fik en malermester til at male loft, vægge og gulv. Desuden har vi fået udskiftet den elektriske belysning, så både rummet og arbejdsforholdene er blevet bedre. Så er turen kommet til gangen, toiletterne og garderoberummet samt bestyrelsesværelset, som vi måske selv kan sætte i stand. For første gang i mange år er der begyndt at blive gjort grundigt rent i grafikkælderen. Det er Gertrud, der dygtigt står for dette arbejde, medens Åse Bjørn Nielsen fortsat er vor flittige servi­trice her som i Sverige. Ind imellem hjælper Lille Olga til. Vi er meget glade for disse kvinder.

 

Vi bruger lokaliteterne året rundt. Mandags, onsdags, torsdagsholdene samt grafikværkstedet har alle været velbesøg­te. Hele som­me­ren var lokalerne igen lejet ud. Et tirsdagshold er også ved at se dagens lys.

 

I bestyrelsen for Ejerforeningen har været Søren Birk Pedersen, undertegnede samt én fra ejerlejlighederne. I 2001 fik vi renoveret trappeopgangen, det vil sige ny gulvbelæg­ning og maling af vægge og lofter. Desuden arbejder vi fortsat på at få den rette trappebelysning.

 

Bestyrelsen i Kunstnerforeningen har bestået af næstformanden Kristian Begtorp, kassereren Bente Draiby, sekretæren Mogens Høver og medlemmerne Lena Bidstrup,  Jeff Ibbo, Poul Jensen, Ulla Ljungkranz, Boris Samsing samt undertegnede. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen samt vor administrator Camilla Kisling for et godt, udbytterigt, livligt og altid hyggeligt samarbejde.

 

Niels Wamberg, formand

bottom of page