top of page

Beretning fra 2020

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 28. september 2020 er 1 af vore medlemmer afgået ved døden. Arkitekt Peter Steen Haugan. Æret være hans minde.

Vi har optaget­ 13 nye med­lem­mer siden sidste generalforsamling. Vel­kom­men til maler Anne Koldsø, billedhugger Hans Pauli Olsen, billedkunstner og designer Karin von Schantz, billedkunstner Laima Puntule, billedkunstner Lilly Schmidt, cand. arch. Paul-Philippe Péronard, arkitekt Søren Olsen, keramiker Tina Hvid, maler Vladimir Voronin, billedkunster Julio Maffia, grafiker Anders Bülow, billedkunstner Siri Kollandsrud og billedkunstner Susanne Helweg. Vi er i dag 211 medlemmer eller 6 flere end i 2019.

 

For­e­ning­en har i løbet af 2020 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, foredrag, film, men – grundet corona - ingen skovtur og fester.

 

Januar måneds udstiller var sidste års modtager af Kunstnerforeningens Pris, maleren Susanne Rubin, der den 6. præsenterede sine værker. Derefter var der jazzkoncert med pianisten Mads Søndergaard og bassisten Claus Kaarsgaard.

 

Februar måneds udstiller var Litografikholdet, der den 3. præsenterede sin udstilling. Holdet bestod af Marianne Schov Nielsen, Cecilie Egerud, Lis Pallesen, Susanne Rubin, Grete Siegler,  Mogens Nørgård, Lena Bidstrup, Poul Nymann Jacobsen, Christian Ulrik Schmidt, Niels Vorting, Lisbet Groth Jensen, Majlis Thomasson, Sibelle Tvermoes og  Kirsten Antonie Sørensen.

Derefter vistes der 3 film: Mette Mærsk: »Jeg er Voyeur«  30’ dokumentarfilm fra 2019 om Gunnar Aagaard Andersens arbejder. Sam Renseiw: »Mellem-Rum« 20’ videoessays fra 2018/19 om det oversete og formandens dokumentar-film fra 2018 »Ansigter i Jordan«.

 

Marts måneds udstiller var billedkunstneren Jonas Meyer Petersen, der den 2. præsenterede sine kunstværker. Dog kun i en halv måned. Grundet coronaen lukkede Kunstnerforeningen ned medio marts og resten af forårssæsonen.

 

September måneds udstiller, der åbnede den 7. var maleren Deolinda Fonseca, der præsenterede sine farverige malerier.

Derefter var der jazzkoncert med guitaristen Jacob Fischer og Francisco Calì på accordion.

 

Den 28. september afholdtes en forsinket – grundet coronaen - generalforsamling.

.​

Oktober måneds udstiller var maleren Lars Christian Kræmmer, der den 5. fortalte om sine farvestrålende tegninger i akvarel af kvinder.

Derefter holdt lektor ved Københavns Universitet Peter Laurs Sørensen foredrag om »billedkunstens betydning«.

Den 5. oktober havde vi filmaften, hvor vi så Stanley Tucci´s film fra 2016 »Final Portrait« om den schweiziske skulptør og maler Alberto Giacometti.

 

November måneds udstiller var designeren Philip Bro, der den 2. præsenterede sin spændende udstilling.

Bagefter var der koncert med duoen MiScha (Astrid og Julie) på henholdsvis violin og accordion og musik af bl.a. Grieg, Piazzolla og Jacob Gade.

December måneds udstiller var maleren Jan Petersen, der den 7. præsenterede sine værker.

Forestillingen om H. C. Andersen samt julemødet måtte desværre aflyses grundet coronaen.

Også i år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i alle månederne. Man­dags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt grafikholdene har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Og sangkoret fylder hver anden onsdag lokalerne med gode, gamle toner. Derfor en stor tak til Søren Birk Pedersen, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch, Eva Nedergaard og Per Vendelbo. Hele som­me­ren har lo­ka­ler­ne igen været lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Og en stor tak til Peder Musse, som igen har sørget for, at vi får nogle af Danmarks bedste musikere til at give koncert i vort lokale med skøn, klassisk musik.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2020 indtil generalforsamlingen i september be­stå­et af næst­for­man­den Regitze Steinbruch, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischi­novsky og med­lem­mer­ne Thomas Wiesner, Hanne Erlandsen, Christian Ulrik Schmidt og Steen Eilers samt un­der­teg­ne­de. Ved generalforsamlingen afgik Christian Ulrik Schmidt. Klaus Seyffart og Lisbet Groth Jensen blev nyvalgt.  Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administratorer, advokat Mads Cramer og hans stab af medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Emilie Iman, der har sørget for at renholde 4. salen og Grafikkælderen. Og til sidst, men ikke mindst, til chefen i køkkenet Annie Former.

 

Ni­els Wam­berg, for­mand

bottom of page