top of page

Beretning fra 2018

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 30. april 2018 er 8 af vore medlemmer afgået ved døden. Det er arkitekt Arne Gotved, maleren Kjeld Heltoft, grafiker Jette Asdis Ewerlöf, billedhugger Niels Larsen, billedkunstner Eva Weis Bentzon, arkitekt og tidligere Kunstnerforeningens næstformand Poul Jensen, keramiker og modtager af Otto Bache’s mindelegat Carsten Hansen og arkitekt, professor Theo Bjerg. Æret være deres minde.

 

Vi har optaget­ 9 nye med­lem­mer siden sidste generalforsamling. Vel­kom­men til arkitekt Troels Troelsen, billedkunstner Peter Vilhelm, keramiker Anne Nielsen, skuespiller Viola Ellehammer Dasseville, billedkunstner Josefine Ulrikka Errebo, tegner og grafiker Jørgen Thy, professor, arkitekt Thomas Wiesner, billedkunstner Klaus Seyffart og billedkunstner, forfatter, cand. med. Else Munck Vi er i dag 206 medlemmer eller 14 færre end i 2017.

 

For­e­ning­en har i løbet af 2018 igen haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, foredrag, skov–tur, film og fester.

 

I januar vistes den 10. jubilæumsudstilling med værker af Jens Damkjær Nielsen, Marianne Schou Nielsen, Lis Pallesen, Eva Nedergaard, Allan Malchau, Kristina Nordin og Kirsten Molnar. Vi havde koncert med den poske duo, Marta og Karol Mruk.

 

I februar vistes den 11. jubilæumsudstilling med værker af Jan Petersen, Elisabeth Ryde, Kim Rosenvold, Søren Birk Pedersen, Lone Plaetner, Gunnar Qvist og Carl Vang Petersen. Billed­kunst­ner m.v. Per Arnoldi holdt foredrag på basis af sin nyudkomne bog »Solo«. Ved filmaftenen så vi Banksy’s »Exit Through The Gift Shop«. I den første af 2 mini-skovture deltog 37 med–lemmer i et besøg i Energitårnet. Turen var arrangeret af Gunver Hansen.

 

I marts vistes den 12. jubilæumsudstilling med værker af Karen Serena, Christian Ulrik Schmidt, Hanne Sie, Christine Scherfig, Grete Siegler og Joseph Salamon. Ved endnu en filmaften vistes »Det skinbarlige øje« on maleren Michael Kvium. Ved den anden mini-skovtur besøgte 34 med–lemmer Østre Landsret.

 

I april vistes den 13. jubilæumsudstilling med værker af Kathrine Toftild, Sibelle Tværmoes, Peter Tang, Kirsten Antonie Sørensen, Marianne Tümmler, Regitze Steinbruch, Grethe Tranberg, Reiko Tange og Simon Spang-Hansen. Og så afholdtes der generalforsamling med 45 deltagere. Mødet afsluttedes med sang af foreningens nye sangkor efterfulgt af punch.

 

I september vistes den 14. jubilæumsudstilling med værker af Niels Wamberg, Ralph Østrup, Sanne Steen Villadsen, Mette Vallentin, Frederique Wirtz, Lone Villaume, Lotte Wissing, Barry Lereng Willmont, Niels Vorting og Winnie Vöge. Og så gav den kinesiske harmonikaspiller Hanzhi Wamg en forrygende koncert. Peter Vilhelm Nielsen holdt foredrag om kinesisk tusch­tegning og akvarelmaling.

 

I oktober vistes den 15. jubilæumsudstilling med værker af Ole Damsbo, Lise Sass Clemmensen, Peter Sass, Tove Hummel, Poul Svane, Tine Meyer, Bente Polano, Sarah Maria Fritsche, Charlotte Hanmann og Aase Kalmer Steensen. Så havde vi filmaften, hvor vi så Torben Skjødt Jensen’s film »It’s a Blue World« og formandens film »Abu Dhabi«.

 

November begyndte med den 16. og sidste af jubilæumsudstillingerne med værker af Susanne Rubin, Inge Poulsen, Cecilia Dræger, Bodil Rosenberg, Michael Ernst Pedersen, Maria Bloch, Kirsten Knudsen, Karen Bjerresgaard, Viola Ellehammer Dasseville og Steffen Bøggild. Vi havde besøg af bioinformatiker Peder Worning, der holdt foredrag om tarmflora og sundhed. Den 18. november afholdtes Bertelaften med uddeling af årets pris til keramiker Marianne Schepelern, sang med Kunstnerforeningens sangkor og koncert med Inge Andersen og Claus Boysen.

 

I december viste Metalgrafikholdet sine kunstværker. Årets arrangementer afsluttedes med jule­mødet med tale, konkurrence, bingo og musik med Helle Marstrand og Jørgen Knudsen.

 

Det lidt forhøjede kontingent, som vedtaget på sidste generalforsamling, har foreløbigt gået til indkøb af endnu nogle brugte skolestole til atelieret, med tak til Bente Polano.

 

Så har vort bestyrelsesmedlem Hanne Erlandsen sørget for, at punchen er blevet drikkelig. Og tak for det. Jeg ved ikke, hvor hendes opskrift kommer fra, men godt smager det, siger jeg og adskillelige medlemmer.

 

Frederiksgade 8’s gårdfacade er blevet renoveret og fået nye vinduer fra kælder til kvist. Det kostede os 1,7 mio. i indskud, men blev lidt billigere. Overskuddet forventes dog at gå til senere vedligeholdelser af huset.

Badeværelset på 3. sal th., som ejes af Kunstnerforeningen, havde slemme revner i gulvet, hvilket medførte, at vand sivede ned gennem etagen. Familien måtte genhuset i nogle måneder, mens arbejdet stod på. Det er nu færdigrepareret og badeværelset moderniseret. Det kostede os ca. en ½ mio. kr. I 2019 er turen kommet til en modernisering af køkkenet, inden lejligheden igen udlejes.

 

Kunstnerforeningen har med stor tak modtaget en række gaver: en grafisk sprællefigur af Regitze Steinbruch, fra Torben von Bülow »Hvide skygger«, en roman om Bertel Thorvaldsen, fra Lis Langvad bøgerne »Kunst & Kærlighed« om Carl-Henning Pedersen og Sidsel Ramson, »Arkitekthytten Cobraloftet« og »Cobra-loftet«, fra Poul Jensen »Billederne bærer min historie« og en varmeblæser fra Lisbeth Groth-Jensen.

 

Også i år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i alle månederne. Man­dags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt grafikholdene har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Så opstod et sangkor, der hver anden onsdag fylder lokalerne med gode, gamle toner. Megen tak til Søren Birk Pedersen, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch, Eva Nedergaard og Per Vendelbo. Hele som­me­ren har lo­ka­ler­ne igen været lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2018 be­stå­et af næst­for­man­den Regitze Steinbruch, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischinovsky og med­lem­mer­ne Ole Damsbo, Mathilde Fenger, som desværre ønskede at udtræde af bestyrelsen i efteråret, Hanne Erlandsen, Jeff Ibbo, Bente Polano samt un­der­teg­ne­de. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administratorer, advokaterne Camilla Kisling og Mads Cramer samt deres stab af gode medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Cecilie Egerud, der sørgede indtil nytår for at renholde 4. salen og Emilie Imán, der fra nytår både rengør 4. salen samt Grafikkælderen. Og til sidst, men ikke mindst, til chefen i køkkenet Annie Former.

 

Ni­els Wam­berg, for­mand

bottom of page