top of page

Beretning fra 2017

Siden sidste generalforsamling den 24. april 2017 er to af vore medlemmer afgået ved døden. Det er maleren, tidligere medlem af bestyrelsen og dens næstformand Kristian Begtorp, tildelt Otto Bache’s Mindelegat og Carl Frederik Sørensen Prisen, og arkitekt MAA Bent Frank Andersen.  Æret være deres minde.

 

Vi har optaget 12 nye medlemmer siden sidste generalforsamling. Velkommen til billedkunstner Sibelle Tvermoes, maler og grafiker Lisbet Groth-Jensen, musiker Simon Spang-Hanssen, billedkunstner Peter Abelin, designer Sarah M. Fritsche, arkitekt Ann Bergithe Trampe Broch, billedkunstner Eske Knudstrup, billedkunstner Joachim Fiil, designer Henrik Leach Hansen, billedkunstner Nina Maria Kleivan, arkitekt Theo Bjerg og tegner og scenograf Marie í Dali. Vi er i dag 220 medlemmer eller 8 flere end for et år siden.

 

Foreningen har i løbet af 2017 haft nogle dejlige musikaftener, udstillinger, foredrag, skovtur, film og ikke mindst fester. Året begyndte den 9. januar med den anden jubilæumsudstilling. Derefter var der koncert med »Erlendis Quartet«. Den 6. februar åbnede den tredje jubilæumsudstilling. Den 20. februar forelæste professor og arkitekt Jan Søndergaard o, sine mange nyere projekter. Den 6. marts havde vi så den 4. jubilæumsudstilling. Vi havde filmaften den 13. marts, hvor vi så Mike Leigh’s »Mr. Turner«, og den 3. april havde vi så jubilæumsudstilling nr. 5. 49 medlemmer deltog i årets skovtur den 23. april. Den gik til Trelleborg og derefter til Sorø Kunstmuseum og var arrangeret af Eva Nedergaard og Regitze Steinbruch. Den 24. april afholdtes generalforsamling. Jubilæumsudstilling nr. 6 åbnede den 4. september. Derefter var der koncert med Søren Svagin’s trio, som består af Jørgen Knudsen på guitar og Jørgen Johnbeck på bas. Trioen blev under koncerten suppleret med Simon Spang-Hanssen på tenorsax. Jubilæumsudstilling nr. 7 åbnede den 3. oktober, og den 16. oktober havde vi filmaften, hvor vi så C. Th. Dreyer’s film fra 1949 »Thorvaldsen« og derefter formandens film fra 2003 om Kunstnerforeningen. Den 6. november så den 8. jubilæumsudstilling. Den 18. november markerede foreningen sin 175 års fødselsdag med en pragtfuld fest i Literatur Haus i Møllegade med spisning, taler, optræden og dans. 100 medlemmer deltog, og det hele var arrangeret af Regitze Steinbruch og Mogens Kischinovsky. Samme dag bragte Politiken en kronik om Kunstnerforeningen, skrevet af Peter Michael Hornung. Et par dage efter, den 23. november afholdtes jubilæumsreception på Thorvaldsens Museum med 160 deltagere. Her præsenteredes Jubilæumsbogen »175 år«, og Studentersangerne sang sange fra dengang, Kunstnerforeningen blev stiftet. 4. december åbnede så jubilæumsudstilling nr. 9, og den 18. december afholdtes vort julemøde med 55 deltagere. Her var juletale, en overraskelse, bingo og harmonikamusik af Kim Jezus.

 

Kunstnerforeningen har med stor tak modtaget bøgerne »Solo« fra Per Arnoldi, »Lille malerbog« fra Peter Michael Hornung, et maleri fra vort atelier fra Kjeld Heltoft og en tegning fra Jubilæumsfesten fra Tove Hummel.

 

Også i år har vi benyttet lokaliteterne i alle månederne. Mandags-, onsdags-, torsdagsholdene samt grafikholdene har alle været velbesøgte. Megen tak til Mogens Høver, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch, Eva Nedergaard og Per Vendelbo. Hele sommeren har lokalerne igen været lejet ud til modelmaling m.m.

 

Bestyrelsen i Kunstnerforeningen har i 2017 bestået af næstformanden Poul Jensen, kassereren Eva Nedergaard, sekretæren Mogens Kischinovsky og medlemmerne Mathilde Fenger, Hanne Erlandsen, Jeff Ibbo, Bente Polano, Regitze Steinbruch samt undertegnede. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administratorer, advokaterne Camilla Kisling og Mads Cramer samr deres stab af gode medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Cecilie Egerud, der sørger for at renholde 4. salen og delvis Grafikkælderen. Og til sidst, men ikke mindst, til chefen i køkkenet Annie Former. 

 

Og til allersidst en oplysning, der finder sted i 2018: Vi skal have renoveret gårdfacaden, det vil sige nye vinduer, reparation af kviste og murværk m.m.m. Det koster 3-4 mio kr. hvoraf Kunstnerforeningen skal betale lidt under halvdelen, svarende til 1,8 mio. Dette beløb skal vi låne i em kreditinstitution, og det forsøger vi for tiden. Arbejdet igangsættes den 6. august og vil være færdigt den 26. oktober. Det kommer nok til at genere os heroppe på 4. salen. Jeg håber, vi kan leve med generne.

 

Niels Wamberg, formand

bottom of page