top of page

Kunstnerforeningen anno 2011

beskrevet, fotograferet og tegnet af grafiker Cecilie Egerud

Kunstnerforeningen af 18. november er en forening af professionelle kunstnere, der har til huse i det smukke kvarter ved Marmorkirken i Frederiksgade i København. 

 

Som man kan læse i foreningens love, er Kunstnerforeningens hovedformål at støtte op om kunstnere og skabe gode rammer for socialt samvær og kunstnerisk virke. Og det fornemmer man tydeligt: Kunstnerforeningen lægger for eksempel stor vægt på nye medlemmers sociale egenskaber – det nye medlem skal ud over at beherske sit fag være interesseret i at deltage i det sociale samvær og skal desuden indstilles af to nuværende medlemmer. Det er en forening, der gør meget ud af sammenkomster,  for eksempel mandag aften, croquisaftenen, hvor medlemmerne sidder bænket omkring bordene i spisesalen, og snakken går lystigt, mens madpakkerne bliver skyllet ned med øl, vin eller måske en snaps, inden man fortsætter ind i ateliererne for at tegne. Disse aftner er spisesalen fyldt, og det er den også, når der er foredrag, filmforevisning og koncert.

 

Som det ser ud i 2011, har jeg med mine 29 år fornøjelsen af at være foreningens yngste medlem. De fleste af medlemmerne er oppe i alderen, 60, 70 ja, endog mere end 80 Vi er i alt omkring 210.

1.jpg

Foreningen afholder en del arrangementer. Hver måned sættes en ny udstilling op af et af medlemmerne, og den udstillende kunstner holder på åbningsdagen (en mandag) foredrag om sit kunstneriske virke. Det er bestyrelsen, der vælger de udstillende kunstnere. Det enkelte medlem kan godt forhøre sig om muligheden for at udstille, men det er i sidste ende bestyrelsen, der træffer beslutningen. 

 

Mandag er traditionen tro dagen, hvor arrangementerne bliver afholdt. Tidligere var mange af medlemmerne også medlemmer i Akademirådet, hvor møderne blev afholdt om mandagen. Derfor lagde man også møderne i Kunstnerforeningen denne dag for dermed at sikre flest mulige deltagere.

 

Det er også denne dag, der er croquis – bortset fra de mandage, hvor der er filmforevisning, foredrag eller koncert. Det foredrag, der afsluttede denne sæson, var ved museumsdirektøren for Thorvaldsens Museum, Stig Miss. Han holdt et utrolig interessant  foredrag om Thorvaldsen som privatperson. Hvad angår  filmforevisningerne, begyndte man med at vise dokumentarfilm om kunstnere, men er nu gået over til at præsentere sjældent viste, kunstneriske spillefilm, senest havde vi fornøjelsen af at se den kinesiske film ”Rejsen hjem” fra 2007.

  

Andre tilløbsstykker er udflugten, den årlige skovtur, der hurtigt bliver booket helt op, og højtiderne, der altid fejres, f.eks. med juleafslutningen. Endelig er der Bertelaften, også kaldet stiftelsesdagen, der markeres den mandag, der ligger tættest på den 18. november, dagen for foreningens grundlæggelse, der i øvrigt falder dagen før Thorvaldsens fødselsdag. I denne forbindelse kan det nævnes, at der er en hævdvunden tradition for at servere punch ved alle større arrangementer: Medlemmerne har fået serveret punch, siden foreningen blev grundlagt i 1842. Det vides ikke, hvad den oprindelige punch bestod af, men det var sikkert stærke sager, og her i 2011 består den af hvidvin og hyldeblomstsaft. 

1.jpg

Lokalerne på 4. sal

 

Det første rum, man træder ind i på 4. sal, er spisesalen. Her er det første, der møder ens blik, den store gipsfigur, et selvportræt af Bertel Thorvaldsen, fra tiden efter at han var vendt tilbage til Danmark. Denne statue af Thorvaldsen og Håbet modtog foreningen i 1942, 100 år efter stiftelsen. Til højre for statuen finder man opslagstavler med tegninger og information om foreningens halvårlige program, arrangementer og medlemmers udstillinger og ferniseringer. Det er et meget smukt lokale, hvor loftet går  til kip over bygningens gamle bjælker. Det er møbleret med to langborde og stole, og bagest i lokalet finder man køkkenet, hvorfra udskænkningen foregår ved sammenkomsterne. På hylden over disken står der vinflasker med etiketter med værker af Otto Bache-prismodtagere tilbage til 1999. Disse flasker gives som gave til medlemmer og andre, der har ydet en særlig indsats for foreningen. Det er også i dette lokale, at de udvalgte medlemmer udstiller.

 

Mellem statuen og opslagstavlen finder man en dør, bag hvilken ligger det første og mindste af de to atelierer. Det er et aflangt lokale, hvor modellens podium står midt på den ene langside. Under vinduerne i den modsatte skråvæg står der to rækker stole, smukt polstrede, men slidte efter mange års flittig brug. Loftet er prydet af en fin stuk, og i midten falder lyset ind gennem et sprosset loftsvindue. Når der arbejdes med model, kan der tændes projektører til lyssætningen.

 

Bag en fransk dør for enden af atelieret ligger bestyrelseslokalet, der er et mindre, aflangt lokale. I midten står der et mørkt bord og til højre for det et bogskab fyldt med kunstbøger af nyere og ældre dato, heriblandt indbundne bøger om Kunstnerforeningen. Kaster man et blik ud af vinduet på venstre hånd, er man på højde med statuerne på Marmorkirken og fornemmer kirken i al dens pragt. Væggen modsat døren er prydet af malerier af foreningens skiftende formænd, og de er hængt op omkring C. W. Eckersbergs kolorerede kobbertryk af Thorvaldsen.  

1.jpg

I forlængelse af disse to lokaler ligger det store atelier, også det med en dør ud til spisesalen. Det er et stort lokale med højt til loftet og to højtsiddende vinduer samt et stort ovenlysvindue. Også her står der et podium til brug ved modeltegning og i hjørnet en stor gammel kakkelovn med en buste af en af foreningens stiftere, marinemaleren Carl Frederik Sørensen. Også her er der spor efter medlemmernes kunstneriske arbejde: maleklatter på stole og staffelier, og fra en lille bunke kulstøv fra seneste croquisaften kan man følge nogle fodspor over det gråmalede trægulv mod døren til spisesalen.

  

Går man tilbage igennem spisesalen, i retning af og forbi den imponerende model til Utzon Frank-relieffet, kommer man ud i en smal gang. Det er her, rygerne holder til ved sammenkomsterne, og her finder man toiletterne. Her hænger der også to ældre malerier af ukendt oprindelse. Det ene blev fundet, da man ryddede loftet over gangen, da det skulle males. For enden af gangen ligger garderoben, hvor medlemmerne kan hænge deres overtøj, men hvor maleholdene også har plads til opbevaring af malerier og kitler.

 

Her på 4. sal ud mod Frederiksgade finder man en ro, man ikke burde tro mulig, når man konstant bliver mindet om, at man befinder sig i hjertet af København, hver gang man kaster et blik ud af et vindue eller hører Marmorkirkens klokker.

1.jpg

Grafikkælderen

 

I bygningens kælder finder man det grafiske værksted. For at komme derned skal man igennem en lukket gård og derefter ned ad en lille trappe. Det er ikke noget stort værksted, men her er alt, hvad en grafiker kan ønske sig. Det første, man ser, når man træder ind, er rummet til opmagasinering af brugernes værker, papir og værktøj. Fortsætter man til højre, kommer man ind i et lokale fyldt med litografisten af varierende størrelse. I forbindelse med det finder man til højre et rum med vask og remedier til slibning og præparering af sten og til venstre et andet med fem borde, hvor brugerne af værkstedet kan arbejde med deres sten, tegninger og plader.

 

I det tilstødende lokale står en presse. Den kan indstilles og giver hermed mulighed for at arbejde med plader af større tykkelse.

 

I det største af kælderlokalerne finder man raderingspressen, varmeplader til sværtning af pladerne og i det hele taget alle fornødne remedier til trykning af kobberplader og lignende.

 

I den anden ende ligger litografiværkstedet. Her har man mulighed for at trykke traditionel stenlitografi, zinkpladelitografi, men også fotolitografi, hvor man belyser en speciel tilvirket aluminiumsplade og trykker fra den. Her står en stentrykspresse, og til pladelitografi kan man benytte dybtrykspressen.

 

I kælderen finder man også et støvrum til brug ved akvatinte og selvfølgelig faciliteter til ætsning.

 

For frit at kunne benytte værkstedet skal man melde sig til et af holdene, enten litografiholdet mandag eller onsdag eller metalgrafikholdet tirsdag. Her vil man få en indføring i værkstedets regler og lære at bruge værktøj og presser. Herefter kan man få udleveret en nøgle og bruge værkstedet efter behov, også uden for sæsonen. 

En gang om året afholdes der fælles oprydning. 

1.jpg

Mandag: Croquis

 

Aftenen begynder kl. 17.00, hvor Anni Former kommer ind for at dække de to langborde i spisesalen op med tallerkner, servietter og lys. Der er en god stemning, da folk begynder at ankomme kl. 18, enten i grupper eller enkeltvis, alle hverdagsklædte. Vi er omkring 25 stykker, der alle har medbragt en madpakke. Udskænkning sker fra ”baren” ved køkkenet: vin, spiritus, øl og vand. Man betaler et mindre beløb for tallerken, drikkelse, kaffe og kage. Anni kommer rundt, når folk er ved at være færdige, og samler penge ind. Der, hvor jeg sidder, handler snakken om et program, der for nylig blev vist på DR K. Det handlede om David Hockney og hans nye, meget store landskabsmalerier fra England. Ellers er det de seneste politiske nyheder, kunst, fælles bekendte, og hvad og hvor medlemmer udstiller, der tales mest om. Afslappet og hyggelig stemning. Rygning foregår i gangen mellem spisesalen og garderoben, og her går snakken også lystigt. Middagen slutter med kaffe og denne gang fastelavnsboller.

 

Croquis begynder kl. 19 og slutter kl. 21. Medlemmerne fordeler sig i de to atelierer; de, der foretrækker positioner af længere varighed, vælger det store atelier, hvor modellen sidder 10 minutter ad gangen, mens modellen i det mindre atelier sidder fra 1 til 5 minutter. Halvvejs gennem aftenen bytter modellerne lokale (modellerne er som regel unge studerende, der tjener lidt ekstra ved disse arrangementer). Al snak er forstummet, folk koncentrerer sig om deres arbejde og begynder først igen at tale, da det 20 minutter senere er tid til pause. 

 

De kunstnerne, der kommer her, har forskellig baggrund – de er f.eks. malere, grafikere, billedhuggere, men også forfattere, skuespillere og arkitekter. Der tegnes hovedsagelig med blyant og kul, men nogle maler også med akvarel. I en af pauserne indsamles pr. medlem 30 kr., der går til betaling til modellerne.

1.jpg

Onsdagsholdet

 

Dette hold begynder kl. 10 og slutter kl.13. Der er tilmelding ved sæsonstart, og dette sker hos Mogens Høver. Holdet har malet sammen i mange år. Modellen indtager samme stilling over tre seancer, for at medlemmerne får mulighed for at fordybe sig i maleprocessen. Deltagerne anvender indtil flere teknikker; nogle maler med olie, andre med akvarel, blæk, pasteller eller akryl. Også det materiale, deltagerne maler på, varierer, nogle sætter store eller mindre lærreder på staffeli, mens andre bruger stole til støtte for plader med papir. 

 

Ved dagens begyndelse indtager modellen sin plads på podiet, og deltagerne diskuterer lidt frem og tilbage, hvilken stilling de ønsker, og hvad der er behageligt for modellen. Denne dag enes man om en smuk liggende stilling, og koncentrationen breder sig. Arbejdet fortsætter i intervaller af tyve minutter med 10 minutters pause frem til kl. 11.30, hvor man holder frokost. Ved dagens begyndelse er der dækket op og brygget kaffe og te, denne onsdag har en af deltagerne taget brød med til alle, men ellers er det de sædvanlige madpakker. Frokostpausen slutter, og deltagerne har omkring en time arbejde til at runde af for denne gang.

Torsdagsholdet

 

Torsdagsholdet begynder også kl. 10 og slutter kl. 12. Her kræves ligeledes  tilmelding ved sæsonstart, både for at holdes leder, Niels Wamberg, kender antallet af deltagere, da pladsen ved brug af staffeli i atelieret er begrænset, og for at modellen kan få den rette hyre. Her er ingen undervisning – alle arbejder selvstændigt og  medbringer selv de remedier, de skal bruge. Teknikkerne varierer: Denne torsdag er der en, der modellerer, nogle maler med olie (dog er brug af terpentin ikke længere tilladt på disse hold, da det blev for meget af det gode, og nogle af medlemmerne med tiden er blevet allergiske). Andre maler med akvarel, en har taget en kobberplade med og ridser direkte på pladen, mens atter andre tegner.

 

Også her er stemningen koncentreret; der er ingen snak i krogene, ingen mobiltelefoner eller andre forstyrrende elementer, der bryder koncentrationen. Modellen sidder på kanten af podiet med korslagte ben – samme stilling som sidste torsdag, en aftale blandt deltagerne, for at de får tid til fordybelse.

Modellen sidder 20 minutter ad gangen.

 

Da klokken slår 12, runder holdet af og trækker ud i spisesalen, hvor de medbragte madpakker indtages og skylles ned med torsdagsteen. Her bliver der talt om lidt af hvert: Wagner, anden klassisk musik og den franske forfatter Romain Garys  selvbiografiske roman ”Morgenrødens løfte”. 

Fredag, lørdag og søndag

Disse dage kan lokalerne lejes af medlemmerne til fest eller ateliererne til arbejde, begge dele for 500 kr. 

1.jpg

Mandag og onsdag: Litografihold

 

Efterårssæsonen strækker sig fra september til december. I denne periode betaler man 500 kr. i kursusafgift og 100 kr. til fælleskassen, der anvendes til indkøb af fælles materialer. Holdet ledes af litograf Per Vendelbo Pedersen. Hvis man er begynder, er det om mandagen, der er tid til vejledning. I efterårssæsonen er begge hold placeret i tidsrummet 14 til 18. 

         

Forårssæsonen går fra januar til april. Her er kursusafgiften 350 kr., og mandagsholdet ligger i tidsrummet 14 til 18, onsdagsholdet 15 til 18/19.

 

Per beskriver fremgangsmåden for begyndere som værende fra det slaviske til  fri litografi. Har man ikke før beskæftiget sig med litografi, vil det  i begyndelsen  handle om at få fire ens tryk. Derefter drejer det sig om kunsten. Ætsning bruges ikke meget i processen på værkstedet. Her har man gjort teknikken mindre omfattende, så brugerne kan koncentrere sig om værkernes kunstneriske kvalitet.

 

Der er en dejlig stemning i værkstedet, kaffemaskinen summer kontinuerligt, og der er altid en af deltagerne, der har sørget for kage.

1.jpg

Tirsdag: Metalgrafikhold

 

Dette hold finder man i kælderen i samme lokaler som litografiholdet. Holdet ledes af maler og grafiker Frederique Wirts. Her betaler man 300 kr. i kursusafgift og lidt ekstra til en fælleskasse, der dækker nødvendige materialer som olie, petroleum, mellemlægspapir til rensning af metalpladerne osv. Der er tilmelding ved sæsonen begyndelse, og holdet mødes 10 gange. Oprindelig var der begrænsning på antallet af deltagere, primært pga. værkstedets størrelse og risikoen for kø ved de to presser, men det har vist sig, at deltagerne af egen drift fordeler sig over perioden.

 

Frederique yder den service at købe stort ind af plader, papir og sværte, som man derefter kan købe af hende. Ønsker man selv at stå for indkøb af materialer, er det Art de Voss i Aarhus, der har det største udbud af grafiske materialer.

Holdet kaldes metalgrafik, men der er selvfølgelig også mulighed for andre trykteknikker.

 

Det er et uhyre veludstyret værksted. Her er to presser, hvoraf den ene ikke må indstilles og primært anvendes til kobberplader eller andet materiale af samme tykkelse. Er man ovre i træsnit eller tykkere materialer, kan man bruge den anden presse, som kan indstilles efter behov. Er det metalgrafik, man kommer i værkstedet for at udøve, er her både støvrum og ætsefaciliteter.

 

Der er en rar stemning i kælderen, og tirsdagen afsluttes med indtagelse af et glas vin, madpakke og – har det været en travl dag i værkstedet – tid til en hyggesludder.

1.jpg

Kunstnerforeningen af 18. november har en lang historie og mange traditioner. Det er et fantastisk mødested for kunstnere med forskellig baggrund. Her finder man kunstnerisk fællesskab, plads, faciliteter og socialt engagement. Her er hold for enhver smag, dygtige modeller samt faciliteter og knowhow til at fremstille alle former for grafiske tryk. 

 

 

April 2011 

Cecilie Egerud

bottom of page