top of page

Beretning fra 2015

Siden sidste generalforsamling den 27. april 2014 er et af vore medlemmer afgået ved døden. Det er Otto Bache Prismodtager, grafikeren Karen Højgaard. Æret være hendes minde.

Vi har optaget 8 nye medlemmer siden sidste generalforsamling. Velkommen til grafisk designer, fotograf Charlotte Hjorth-Rohde, billedkunstner Karen Serena, keramiker Thordis Frølund, billedkunstner Laila Haukedal, indretningsarkitekt, billedkunstner Malene Bjørn Ahrenkiel, billedkunstner, tegner og grafiker Helle Mie Hellesen, maler Pia Fonnesbech og arkitekt MAA Poul Farlov. Vi er i dag 216 medlemmer eller 11 flere end for et år siden.

 

Foreningen har i løbet af 2015 haft nogle dejlige, synes jeg, musikaftener, udstillinger, trylleri, foredrag, skovtur, film og fester. Året begyndte den 5. januar med en mindeudstilling over billedhuggeren Inger-Marie Jørgensen og grafikeren Helka Agerup. Bagefter gav strygekvartettet Alba koncert. Den 2. februar præsenterede maleren Susanne Rubin som månedens udstiller sine malerier og skitser. Den 16. feruar havde vi filmafen, hvor vi så Alison Klaymann’s film om den kinesiske kunstner Ai Wei Wei. Marts måneds udstiller var maleren Lone Plaetner, der den 2. marts fortalte om sine malerier og skitser. Telepatisten og tryllekunstneren Wagn Hjorth optrådte for os den 16. marts, og den 13. april præsenterede maleren Christine Scherfig sine malerier som månedens udstiller. 43 medlemmer deltog den 26. april i vor årlige skovtur, der gik til Kerteminde, hvor maleren og ornitologen Jens Gregersen viste rundt på Johannes Larsen Museet. Bagefter oplevede vi Fyens Hoved. Generalforsamlingen afholdtes den 27. april.

Efterårssæsonen indledtes den 7. september, hvor maleren Allan Malchau præsenterede sine værker. Bagefter var der koncert med Nordic String Quartet. Den 28. september sørgede seniorforsker, mag. art. Claus M. Smidt for, at vi kom til at kende alt om Erimitageslottet. Foreningens 7 ’nye’ medlemmer: tegner og grafiker Neel Dich Abrahamsen, arkitekt Flemming Pahus Jensen, grafiker Pia Schutzmann, billedkunstner Lone Villaume, væver Elisabeth Ryde, arkitekt Bente Fog-Møller og grafisk designer Dorte Jespersen viste på en udstilling den 5. oktober deres værker. Den 19. oktober havde vi filmaften, hvor vi så 2 af formandens seneste film: »Tørklædet« og »Singapore«. Arkitekten Inge Poulsen fortalte den 2. november om sine oliemalerier og akvareller. Den 16. november fejrede vi Bertel Thorvaldsens og vores egen fødselsdag. Maler og grafiker Frederique Wirtz tildeltes Kunstnerforeningens Pris, og Trio Amerise gav koncert. Billedkunstner Bodil Høyer præsenterede som månedens kunstner den 30. november sine værker, og den 14. december afholdt vi julemøde med 60 deltagere, der forsøgte sig som sangere til Cecilia Dræger’s komposition »Når julen sig nærmer«.

 

Også i år har vi benyttet lokaliteterne i alle månederne. Mandags-, onsdags-, torsdagsholdene samt grafikholdene har alle været velbesøgte. Megen tak til Mogens Høver, Frederique Wirtz, Regitze Steinbruch, Eva Nedergaard og Per Vendelbo. Hele sommeren har lokalerne igen været lejet ud til modelmaling m.m.

 

Bestyrelsen i Kunstnerforeningen har i 2015 bestået af næstformanden Poul Jensen, kassereren Eva Nedergaard, sekretæren Mogens Kischinovsky og medlemmerne Mathilde Fenger, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch, Bente Polano, Peder Musse samt undertegnede. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administrator, advokat Camilla Kisling og hendes stab af gode medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Cecilie Egerud, der sørger for at holde 4. salen pæn og ren, og til Vinnie Vöge og senere Cecilie Egerud, der sørger for renholdelse af grafikkælderen. Og til sidst, men ikke mindst, til chefen i køkkenet Annie Former. 

 

Niels Wamberg, formand

bottom of page