Generalforsamlingen 2018

  1. 11.april 2018Der indkaldes til generalforsamling i henhold til vore love § 16

mandag den 30. april kl. 19.30 i foreningens lokaler på 4. sal.


Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen.


Hvis du ikke inden den 30. april 2018 har betalt kontingentet, går vi ud fra, at du ønsker at udtræde af foreningen.


Vedlagt bilag til dagsordenens pkt. 4, 5 og 6.


Inden generalforsamlingen spiser vi kl. 18 vor medbragte aftensmad. Efter generalforsamlingen serveres der traditionen tro punch.


       Dagsorden


  1. 1.Valg af dirigent


2. Beretning om foreningens virke


  1. 3.Beretning om Kunstnerforeningen af 18. Nov.’s Fond


4.  Forelæggelse af regnskab for foreningen og ejendommen

Foreningens regnskab er vedlagt.

Foreningens Fonds regnskab er vedlagt.

Ejendommens regnskab og budget uddeles på mødet.

 

5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 

Budget er vedlagt. Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent på 350 kr.


6. Revision af vore love

Søren Birk Pedersen foreslår, at bestyrelsen pålægges en revision af vore love, jf. vedlagte bilag.


7.  Valg til bestyrelser m.v.

Valg til bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. nov.

Poul Jensen ønsker at fratræde. I stedet foreslås Ole Damsbo (for 1 år, der svarer til Poul Jensens restperiode). Eva Nedergaard, Mogens Kischinovsky og Regitze Steinbruch er på valg og er villige til genvalg.


Valg af revisor

Lis Langvad er på valg og er villig til genvalg.


Valg af revisorsuppleant

Lisbeth Gasparski er på valg og er villig til genvalg.


Valg til bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov.’s Fond

Niels Reumert, Per Vendelbo (genopstiller) og Joseph Salamon (genopstiller) er på valg samt en vacant (Niels Vorting og Lone von Bülow opstiller).


8. Eventuelt