Næste deadline for ansøgning af medlemsskab er den 1. november 2018.


Medlemskab af Kunstnerforeningen kan søges af bildende kunstnere f. eks. malere, grafikere, billedhuggere, kunsthåndværkere og arkitekter samt af andre kunstnere

f. eks. forfattere, musikere, komponister og dansere.


En ansøger skal

- skrive en kortfattet ansøgning om ønsket om medlemskab,

- vedlægge sit CV,

- vedlægge 2 selvstændige, kortfattede motiverede indstillinger fra nuværende medlemmer. De 2   medlemmer skal have et rimeligt og personligt kendskab til ansøgeren, og indstillingerne skal give en beskrivelse af ansøgerens især sociale egenskaber,

- vedlægge 5-7 originale kunstværker af nyere dato, d.v.s. max. 7 år.


Ovenstående ansøgningsmateriale skal af praktiske grunde indsendes samlet. Ansøgning, CV og indstillinger må meget gerne sendes som e-mail til nielswamberg@get2net.dk


Kontingentet er årligt kr. 400 og betales forud senest den 18. november.


Medlemskab og kontingent

I vore love hedder det i § 4. Afslag om optagelse af et medlem

Hvis optagelse af et medlem afslås, skal bestyrelsen efter opfordring af proponenterne begrunde afslaget, og proponenterne kan derefter indbringe spørgsmålet for generalforsamlingen.